Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2002R2306 — SV — 01.01.2014 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2306/2002

av den 20 december 2002

om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 104/2000 beträffande anmälan av importpriser för fiskeriprodukter

(EGT L 348, 21.12.2002, p.94)

upphävd genom:

Officiella tidningen

nr

sida

datum

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1420/2013 av den 17 december 2013

L 353

48

28.12.2013