Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

8.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/10


Kommissionens beslut om att åtgärden som anmälts av Tjeckien i enlighet med övergångsordningen i bilaga IV.3 i anslutningsakten, inte är tillämplig efter anslutningen

(2005/C 86/04)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet: 3.3.2004.

Medlemsstat: Tjeckien.

Stöd nr: CZ 55/2003.

Benämning: Moravia Banka, a.s.

Syfte: Stöd till banksektorn.

Övriga upplysningar: Kommissionens beslut om att åtgärden till förmån för Moravia Banka, a.s., som anmälts av Tjeckien i enlighet med övergångsordningen i bilaga IV.3 i anslutningsakten, inte är tillämplig efter anslutningen.

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids.