Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 137/3


Kommissionens beslut om att åtgärden som anmälts av Slovakien i enlighet med övergångsordningen i bilaga IV.3 i anslutningsakten, inte är tillämplig efter anslutningen

(2005/C 137/05)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Republiken Slovakien

Stöd nr: SK 75/2003

Benämning: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Syfte: Stöd till banksektorn

Övriga upplysningar: Beslut av kommissionen om att åtgärden till förmån för Slovenská Sporiteľňa, a.s., som anmälts av Republiken Slovakien i enlighet med övergångsordningen i bilaga IV.3 i anslutningsakten, inte är tillämplig efter anslutningen.

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Republiken Slovakien

Stöd nr: SK 4/04

Benämning: OTP Banka Slovensko, a.s.

Syfte: Stöd till banksektorn

Övriga upplysningar: Beslut av kommissionen om att åtgärderna till förmån för OTP Banka Slovensko, a.s., som anmälts av Republiken Slovakien i enlighet med övergångsordningen i bilaga IV.3 i anslutningsakten, inte är tillämpliga efter anslutningen.

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/