Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1947:970) om överflyttande å arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma statens arbetsmarknadskommission

Denna kungörelse har enligt F (2007:885) upphört att gälla vid utgången av år 2007.

Utfärdad den 19 december 1947.

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i allmän författning eller genom särskilda Kungl. Maj:ts beslut finnes stadgat rörande statens arbetsmarknadskommission i stället skall i tillämpliga delar avse arbetsmarknadsstyrelsen.