Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1947:970) om överflyttande å arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma statens arbetsmarknadskommissionDenna kungörelse har enligt F (2007:885) upphört att gälla vid utgången av år 2007.Utfärdad den 19 december 1947.Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i allmän författning eller genom särskilda Kungl. Maj:ts beslut finnes stadgat rörande statens arbetsmarknadskommission i stället skall i tillämpliga delar avse arbetsmarknadsstyrelsen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1947:970 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1948. 2007:885 (Utkom d. 27 nov. 2007.)