Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare Denna förordning upphör enligt F (2013:196) att gälla den 1 juni 2013.Angående övergångsbestämmelser, se F (2013:196).Utfärdad: 1982-03-04När en annan myndighet än Socialstyrelsen beslutar att avskeda en legitimerad yrkesutövare som i sin yrkesutövning står under tillsyn av Socialstyrelsen och omfattas av bestämmelser i lagen (1994:260) om offentlig anställning gäller följande. Om orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen skall myndigheten, så snart det kan ske, sända en kopia av sitt beslut till Socialstyrelsen. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1982:116 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1982 då förordningen (1975:801) om underrättelse i vissa fall till socialstyrelsen angående beslut om avskedande av läkare eller tandläkare skall upphöra att gälla. 1994:976 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.