Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

Denna förordning upphör enligt F (2013:196) att gälla den 1 juni 2013.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2013:196).

Utfärdad: 1982-03-04

När en annan myndighet än Socialstyrelsen beslutar att avskeda en legitimerad yrkesutövare som i sin yrkesutövning står under tillsyn av Socialstyrelsen och omfattas av bestämmelser i lagen (1994:260) om offentlig anställning gäller följande. Om orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen skall myndigheten, så snart det kan ske, sända en kopia av sitt beslut till Socialstyrelsen.

SFS 1994:976