Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna

Denna förordning har enligt förordning (2002:231) upphört att gälla vid utgången av maj 2002.

Utfärdad den 16 december 1982.

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter om sådana arbetstagare som behåller sina statliga tjänster vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna, när huvudmannaskapet för dessa institutioner övergår från staten till kommuner, landstingskommuner eller kommunalförbund.

2 §

Socialstyrelsen skall utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, statens arbetsgivarverk eller annan myndighet.

3 §

I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos den nya huvudmannen skall socialstyrelsen bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet skall fullgöras.