Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga

Utfärdad den 1 juli 1987.

1 §

När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig ställning skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får arbetstagaren inte överklaga beslutet hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

2 §

[har upphävts genom lag (1999:862).]

SFS 1999:862

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:439

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1987, då lagen (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut skall upphöra att gälla.

SFS 1999:862

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 § lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga skall upphöra att gälla vid utgången av december 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före d. 1 jan. 2000.