Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.Rubriken har denna lydelse enl. F 1998:963. Utfärdad den 19 december 1991.Utkom från trycket den 30 december 19911 §1 §Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg prövas av Transportstyrelsen. Vid prövningen ska styrelsen höra Arbetsförmedlingen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om medgivande enligt första stycket. F (2010:1588). 2 §2 §Innan ärendet avgörs skall Transportstyrelsen samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda. F (2008:1160). 3 §3 §Transportstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning omnågon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, ellerärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd. F (2008:1160). 4 §4 §Transportstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. F (2008:1160). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:1881 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1998:963 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. 2007:917 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2008:1160 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009. 2010:1588 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.