Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1992:63) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Australien den 6 december 1991 i fråga om arbetstillstånd m.m.Utfärdad den 13 februari 1992.Den 6 december 1991 ingicks en överenskommelse mellan Sverige och Australien om arbetstillstånd för medföljande familjemedlemmar till utsänd personal i utrikesrepresentationen i respektive stat.I överenskommelsen finns bestämmelser om social trygghet för medföljande familjemedlemmar som blir sysselsatta i Sverige av en arbetsgivare här. Med anledning härav skall sådana familjemedlemmar vid tillämpning av svensk lagstiftning om social trygghet behandlas som om de var bosatta inom svenskt territorium.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1992:63 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1992.