Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

Utfärdad den 21 mars 2002
Utkom från trycket den 4 april 2002

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har träffat en överenskommelse den 1 juni 2001 om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar. Överenskommelsen har trätt i kraft den 1 mars 2002.

Överenskommelsens danska, finska, isländska, norska och svenska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2001:53).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:124

(Utkom d. 4 april 2002.)