Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:113 Utkom från trycket den 7 mars 2006Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 23 februari 2006.Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.14 §14 §AMS och länsarbetsnämnderna fullgör vissa uppgifter som rör arbetstillstånd. Bestämmelser om detta finns i utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.På regeringens vägnarHANS KARLSSON Karin Renman(Näringsdepartementet)