Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall utgå,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.


SFS 2007:602

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)