Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:301 Utkom från trycket den 3 juni 2008Lag om ändring i lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;utfärdad den 22 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196. föreskrivs att lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ska utgå.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)