Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:788 Utkom från trycket den 7 december 2012Förordning om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder;utfärdad den 29 november 2012.Regeringen föreskriver att i 11, 13 och 14 §§ förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länderFörordningen omtryckt 1992:137. Senaste lydelse av11 § 2009:20213 § 2008:108614 § 2009:202. orden ”Kompetensrådet för utveckling i staten” ska bytas ut mot ”Universitets- och högskolerådet”.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)