Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagareDenna förordning upphör enligt F (2017:319) att gälla den 1 juni 2017.Utkom från trycket den 31 maj 2013utfärdad den 23 maj 2013.1 §1 §Bestämmelser om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare finns i 10–20 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.2 §2 §Denna förordning är meddelad med stöd av följande bemyndiganden: 4 §: 12 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och 6 §: 15 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.I övrigt stöder sig förordningen på 8 kap. 7 § regeringsformen.3 §3 §En anmälan enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket. Anmälan får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket.4 §4 §En anmälan om utstationering ska innehålla uppgifter omarbetsgivarens namn, postadress och hemvist,namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren,den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige,planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige,den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras, ochnamn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.5 §5 §En anmälan om kontaktperson ska innehålla uppgifter om kontaktpersonensnamn,personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum,postadress i Sverige,telefonnummer, oche-postadress.6 §6 §En arbetsgivare som ska betala sanktionsavgift enligt 14 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare eller som överträder bestämmelserna i 4 eller 5 § denna förordning, ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2013:352 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.