Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare

Denna förordning upphör enligt F (2017:319) att gälla den 1 juni 2017.

Utkom från trycket den 31 maj 2013
utfärdad den 23 maj 2013.

1 §

Bestämmelser om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare finns i 10–20 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av följande bemyndiganden:

 • 4 §: 12 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och

 • 6 §: 15 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

I övrigt stöder sig förordningen på 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §

En anmälan enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket. Anmälan får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket.

4 §

En anmälan om utstationering ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivarens namn, postadress och hemvist,

 2. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren,

 3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige,

 4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige,

 5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras, och

 6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.

5 §

En anmälan om kontaktperson ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens

 1. namn,

 2. personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum,

 3. postadress i Sverige,

 4. telefonnummer, och

 5. e-postadress.

6 §

En arbetsgivare som ska betala sanktionsavgift enligt 14 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare eller som överträder bestämmelserna i 4 eller 5 § denna förordning, ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:352

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.