Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbeteUtkom från trycket den 13 december 2013utfärdad den 5 december 2013.Tillämpningsområde1 §1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.Ansökan om preliminärt stöd2 §2 §En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter omden ansökande arbetsgivaren,huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, ochdet belopp som begärs.Anmälan om avstämning3 §3 §En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter omarbetsgivaren,det eventuella belopp som begärs, ochdet eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.Belopp4 §4 §Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 40 000 kronor.Bemyndigande5 §5 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2013:1010 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.