Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ansökan om preliminärt stöd

2 §

En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
  • 1. den ansökande arbetsgivaren,
  • 2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
  • 3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
  • 4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning

3 §

En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
  • 1. arbetsgivaren,
  • 2. det eventuella belopp som begärs, och
  • 3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Belopp

4 §

Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 40 000 kronor.

Bemyndigande

5 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

SFS 2013:1010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.