Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:726 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335. föreskrivs att 5 § lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämndLagen omtryckt 1977:208. ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 1991:1689. För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)