Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1976:994) om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125).

Denna förordning har enligt förordning (1999:1167) upphört att gälla vid utgången av år 1999.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden där, till följd av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till bokföringslagen (1999:1078), 12 § bokföringslagen (1976:125) alltjämt skall tillämpas.

Utfärdad den 15 december 1976.

Fråga om tillstånd som avses i 12 § andra, femte och sista styckena bokföringslagen (1976:125) prövas av riksskatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:994

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977, då förordningen (1976:132) om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125) skall upphöra att gälla.

SFS 1990:600

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.