Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1979:1196) med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)

Denna förordning har enligt förordning (1999:1168) upphört att gälla vid utgången av år 2000.

Utkom 15 januari 1980.

Utfärdad den 20 december 1979.

Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela anvisningar för hur redovisningsskyldigheten enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall fullgöras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:1196

(Utkom d. 15 jan. 1980.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.