Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Denna förordning upphör enligt F (2014:549) att gälla vid utgången av juli 2014.

Utfärdad den 3 mars 1981.

1 §

Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag prövas av Bolagsverket.

SFS 2004:351

2 §

För handläggning och prövning av ansökan enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall avgift betalas med 475 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

SFS 1996:363

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:111

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1994:410

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1994.

SFS 1996:363

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2004:351

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2014:549

(Utkom d. 25 juni 2014.)