Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. (1981:112) i vissa företag

Denna förordning har enligt förordning (1999:1166) upphört att gälla den 1 januari 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1999:1166).

Utfärdad den 19 februari 1981.

1 §

Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 5 § 3, 3 kap. 3 § andra stycket eller 4 kap. 2 § första stycket eller 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag prövas av Patent- och registreringsverket.

SFS 1994:411

2 §

För handläggning och prövning av ansökan enligt 1 § skall avgifter betalas med följande belopp:

  1. medgivande att inte ange bruttoomsättningssumma i årsredovisning (2 kap. 5 § 3), 935 kronor,

  2. medgivande att redovisa aktier i dotterbolag utan specifikation (3 kap. 3 § andra stycket), 935 kronor,

  3. undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (4 kap. 2 § första stycket), 1 200 kronor,

  4. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (4 kap. 3 § andra stycket), 685 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

SFS 1996:364