Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205)

 

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 § permutationslagen (1972:205) enligt 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag
Avgiftsklass
Permutationsärenden avseende 
 

en stiftelse

 

2–29 stiftelser

 

fler än 29 stiftelser

 
Övriga ärenden 

SFS 1992:203

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.