Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205)

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 § permutationslagen (1972:205) enligt 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Permutationsärenden avseende en stiftelse

 

7

 

2–29 stiftelser

 

8

 

fler än 29 stiftelser

 

9

 

Övriga ärenden

 

7