Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer

Utfärdad den 4 juni 1992.
Utkom från trycket den 23 juni 1992

Avgift tas ut för att Skatteverket efter särskild begäran lämnar ut bevis om organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20 24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

SFS 2003:958

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:699

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 2003:958

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.