Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Utkom från trycket den 11 juli 2000.

Utfärdad den 29 juni 2000.

1 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska innehålla.

SFS 2019:814

2 §

Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 §

SFS 2001:915

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:650

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

SFS 2001:915

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001.

SFS 2011:260

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2019:814

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2019.