Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser

Utfärdad den 6 december 2001.

Utkom från trycket den 14 december 2001

1 §

Kammarkollegiet skall ta ut avgifter för prövning av ansökning om upplösning av stiftelser enligt lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall.

Avgifterna skall grundas på kostnaderna för prövningen och beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Kammarkollegiet skall meddela de föreskrifter om avgifterna som behövs. Av föreskrifterna skall de närmare grunderna för avgiftsberäkningen framgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1049

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.