Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar;

Regeringen föreskriver att i 13 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar1 beteckningen "konkurrenslagen (1993:20)" ska bytas ut mot beteckningen "konkurrenslagen (2008:579)".


SFS 2008:607

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Sådan försäkran som avses i 13 § ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen inte pågår enligt den lagen.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 13 § 2008:104.