Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:56 Utkom från trycket den 21 februari 2012Förordning om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar;utfärdad den 2 februari 2012.Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska införas en ny paragraf, 11 b §, av följande lydelse.11 b §11 b §På begäran av en intressegruppering ska grupperingens e-postadress och telefonnummer antecknas i EEIG-registret.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)