Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

Regeringen föreskriver att 2 kap. 15 b § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 15 b §

1 På begäran av ett bolag ska bolagets e-postadress och telefonnummer antecknas i aktiebolagsregistret.
I registret får det för varje bolag antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

SFS 2012:57

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2009:38.