Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:57 Utkom från trycket den 21 februari 2012Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);utfärdad den 2 februari 2012.Regeringen föreskriver att 2 kap. 15 b § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.2 kap.15 b §15 b § Senaste lydelse 2009:38. På begäran av ett bolag ska bolagets e-postadress och telefonnummer antecknas i aktiebolagsregistret.I registret får det för varje bolag antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)