Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188);

Regeringen föreskriver att det i handelsregisterförordningen (1974:188) ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse.

3 b §

På begäran av en näringsidkare ska näringsidkarens e-postadress och telefonnummer antecknas i handelsregistret.

SFS 2012:58

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.
På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)