Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:58 Utkom från trycket den 21 februari 2012Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188);utfärdad den 2 februari 2012.Regeringen föreskriver att det i handelsregisterförordningen (1974:188) ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse.3 b §3 b §På begäran av en näringsidkare ska näringsidkarens e-postadress och telefonnummer antecknas i handelsregistret.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)