Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska införas en ny paragraf, 23 a §, av följande lydelse.

23 a §

På begäran av en gruppering ska grupperingens e-postadress och telefonnummer antecknas i registret.

SFS 2012:60

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.
På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)