Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.1 ska ha följande lydelse.

13 §

2 För registerutdrag får avgift tas ut enligt bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. För utdrag som expedieras i registreringsärende får ingen avgift tas.

SFS 2018:382

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHMagnus Corell(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:1456.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.