Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 154/8


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 mars 2016 t.o.m. 31 mars 2016

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2016/C 154/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

22.3.2016

Closamectin Pour-On Solution and associated names – Art 78

Closantel and ivermectin

Se bilaga I

Se bilaga I

29.3.2016

7.3.2016

Rivastigmine Rectificative Decision PSUSA 2654 201501

Rivastigmine

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

8.3.2016


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA

Förteckning över namn, läkemedelsform, styrka, djurslag, administreringsväg, innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat (EU/EES)

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN-namn

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Lösung für Rinder

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Belgien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on oplossing voor rundvee

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Tjeckien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet – pour-on

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Danmark

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin Pour-On

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Frankrike

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

CLOSAMECTIN POUR-ON SOLUTION POUR BOVINS

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Tyskland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Lösung zum Übergießen für Rinder

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Grekland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml διάλυμα επίχυσης για Βοοειδή

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Irland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Irland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closivet Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Italien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluzione Pour-On per bovini

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Italien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Vermax Pour-On 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluzione Pour-On per bovini

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Polen

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin Pour-On 5 mg/ml + 200 mg/ml, roztwór do polewania dla bydła

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Portugal

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin FF 5 mg/ml + 200 mg/ml solução para unção contínua para bovinos

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Rumänien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluţie Pour-On pentru bovine

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Spanien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

CLOSAMECTIN 5 mg/ml + 200 mg/ml SOLUCION POUR-ON PARA BOVINO

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Spanien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closivet Solución Pour-On

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Sverige

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin vet 5 mg/ml+200 mg/ml Pour-on lösning till nöt

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Slovenien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On kožni poliv, raztopina za govedo

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Slovakien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on roztok pre hovädzí dobytok

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closiver 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Norofas Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk