Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/9


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 april 2016 t.o.m. 30 april 2016

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2016/C 189/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

4.4.2016

Baytril – Rectificative Decision – Art. 34

Enrofloxacin

Se bilaga I

Se bilaga I

5.4.2016

4.4.2016

Baytril – Rectificative Decision – Art. 35

Enrofloxacin

Se bilaga II

Se bilaga II

5.4.2016

28.4.2016

Cymevene intravenous – Art 30

ganciclovir

Se bilaga III

Se bilaga III

2.5.2016

4.4.2016

Tobramycin VVB – Community Referrals – Art. 29

tobramycin

Se bilaga IV

Se bilaga IV

5.4.2016

4.4.2016

Gutal 1 000  g/kg – Corrigendum – Art. 33

zinc oxide

Se bilaga V

Se bilaga V

5.4.2016

28.4.2016

Iron containing intravenous medicinal products – Corrigendum – Art. 31

ferric carboxymaltose, iron sucrose complex, sodium ferric gluconate complex, iron(III) isomaltoside complex, iron(III)-hydroxide dextran complex

Se bilaga VI

Se bilaga VI

29.4.2016

7.4.2016

Zoledronic acid – Rectificative Decision – PSUSA-3149-201408

zoledronic acid

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

8.4.2016

25.4.2016

Aripiprazole – PSUSA_234–201507 – Art.107b

aripiprazole

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

26.4.2016


(1)  EUT L 311, 28.11.01, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.01, s. 1.


BILAGA I

Lista över namn, läkemedelsformer, styrkor av det veterinärmedicinska läkemedlet, djurslag, administreringsvägar, innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EEA

Innehavare av godkännande för försäljning

Produktnamn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Österrike

Bayer Austria GmbH

Herbststraße 6-10

1160 Wien

Österrike

Baytril 25 mg/ml – Injektionslösung für Tiere

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, kaniner, gnagare (undantagna: marsvin, hamster), exotiska djur (reptiler, fågelarter), svin (smågrisar, grisar <30 kg kroppsvikt)

Österrike

Bayer Austria GmbH

Herbststraße 6-10

1160 Wien

Österrike

Baytril 50 mg/ml – Injektionslösung für Tiere

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, kalvar

Österrike

Bayer Austria GmbH

Herbststraße 6-10

1160 Wien

Österrike

Baytril 100 mg/ml – Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Belgien

Baytril 2,5  %

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, hundar

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Belgien

Baytril Piglet

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Belgien

Baytril 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Belgien

Baytril 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Belgien

Baytril Swine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Bulgarien

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Байтрил 5 % инжективен разтвор

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Cypern

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

BAYTRIL INJECTION 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Tjeckien

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Tjeckien

BAYTRIL 2,5  % (w/v) injekční roztok

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Tjeckien

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Tjeckien

BAYTRIL 5 % (w/v) injekční roztok

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, kalvar

Danmark

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril Vet.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, nöt, fjäderfä, svin

Danmark

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril Vet.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, nöt, fjäderfä, svin

Finland

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 5 % inj.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, hundar, får, nöt, svin, getter

Finland

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 10 % inj.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Får, nöt, svin, getter

Frankrike

Bayer Sante

220 Avenue de la Recherche

59120 Loos

Frankrike

BAYTRIL 2,5  %

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Frankrike

Bayer Sante

220 Avenue de la Recherche

59120 Loos

Frankrike

BAYTRIL 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin, hundar

Frankrike

Bayer Sante

220 Avenue de la Recherche

59120 Loos

Frankrike

BAYTRIL 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Tyskland

Bayer Vital GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee

D-51373 Leverkusen

Tyskland

Baytril – Das Original – 2,5  % Injektionslösung für Hunde, Katzen, Schweine und Kaninchen

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, kaniner, hundar, katter

Tyskland

Bayer Vital GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee

D-51373 Leverkusen

Tyskland

Baytril – Das Original – 5 % Injektionslösung

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt (kalvar), svin, hundar

Tyskland

Bayer Vital GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee

D-51373 Leverkusen

Tyskland

Baytril – Das Original – 10 % Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Grekland

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

BAYTRIL 2,5  % inj.sol

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar

Grekland

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

BAYTRIL 5 % inj.sol

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, nöt, svin, hundar

Ungern

Bayer Hungária Kft.

Alkotás u. 50

1123 Budapest

Ungern

Baytril 2,5  % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, kanin, hundar, katter exotiska djur (däggdjur, fåglar, reptiler)

Ungern

Bayer Hungária Kft.

Alkotás u. 50

1123 Budapest

Ungern

Baytril 5 % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin, hundar

Ungern

Bayer Hungária Kft.

Alkotás u. 50

1123 Budapest

Ungern

Baytril 10 % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Island

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, fjäderfä, hundar, katter

Island

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, fjäderfä, hundar, katter

Irland

Bayer Limited

Animal Health Division

The Atrium

Blackthorn Road

Dublin 18

Irland

Baytril 2,5  % Solution for Injection

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Irland

Bayer Limited

Animal Health Division

The Atrium

Blackthorn Road

Dublin 18

Irland

Baytril 5 % Solution for Injection

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin, hundar, katter

Irland

Bayer Limited

Animal Health Division

The Atrium

Blackthorn Road

Dublin 18

Irland

Baytril 10 % Solution for Injection

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Italien

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

20156 Milano

Italien

Baytril

Enrofloxacin

25 mg/ml and

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, hundar, får, getter, katter, kaniner, svin

Italien

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

20156 Milano

Italien

Baytril 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin, får, getter

Norge

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, nöt, hundar, katter

Norge

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, nöt, hundar, katter

Polen

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 2,5  % inj., 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Polen

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 5 % inj., enrofloksacyna 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, katter

Portugal

Bayer Portugal S.A.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 Carnaxide

Portugal

BAYTRIL 2,5  % solução injectável

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Portugal

Bayer Portugal S.A.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 Carnaxide

Portugal

Baytril 5 % solução injectável

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, nöt, svin

Portugal

Bayer Portugal S.A.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 Carnaxide

Portugal

Baytril 10 % solução injectável

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Rumänien

Bayer Health Care AG

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Rumänien

Bayer Health Care AG

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Slovakien

Bayer s.r.o.

Litvínovská 609/3

190 21 Praha 9

Tjeckien

Baytril 2,5  %

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, Katter

Slovakien

Bayer s.r.o.

Litvínovská 609/3

190 21 Praha 9

Tjeckien

Baytril 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, kalvar

Slovenien

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

Ljubljana

Slovenien

Baytril® 5 % raztopina za injiciranje

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Slovenien

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

Ljubljana

Slovenien

Baytril® 10 % raztopina za injiciranje

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Spanien

Bayer Hispania S.L.

Avda Baix LLObregat, 3-5

08970, Saint Joan Despí

Barcelona

Spanien

Baytril 2,5  % solución inyectable

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter och andra exotiska arter (gnagare, kaniner, burfåglar och reptiler (ormar, sköldpaddor och leguan))

Spanien

Bayer Hispania S.L.

Avda Baix LLObregat, 3-5

08970, Saint Joan Despí

Barcelona

Spanien

Baytril 5 % solución inyectable

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, nöt, svin

Spanien

Bayer Hispania S.L.

Avda Baix LLObregat, 3-5

08970, Saint Joan Despí

Barcelona

Spanien

Baytril 10 % solución inyectable

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Sverige

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril®vet

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, nöt, katter

Sverige

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril®vet

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, nöt, katter

Nederländerna

Bayer BV

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

Baytril Piglet 25 mg/ml inspuitbare oplossing

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Nederländerna

Bayer BV

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 2,5  % INJEKTIEVLOEISTOF

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Nederländerna

Bayer BV

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 5 % INJECTIEOPLOSSING

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin, hundar

Nederländerna

Bayer BV

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 5 % INJEKTIEVLOEISTOF

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin, hundar

Nederländerna

Bayer BV

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 10 % INJECTIEOPLOSSING

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin

Nederländerna

Bayer BV

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL INJEKTIEVLOEISTOF 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, nöt

Storbritannien

Bayer plc

Animal Health Division

Bayer House

Strawberry Hill

Newbury, Berkshire

RG14 1JA

Storbritannien

Baytril 2,5  % Solution for Injection

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter och exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Storbritannien

Bayer plc

Animal Health Division

Bayer House

Strawberry Hill

Newbury, Berkshire

RG14 1JA

Storbritannien

Baytril 5 % Solution for Injection

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin, hundar, katter

Storbritannien

Bayer plc

Animal Health Division

Bayer House

Strawberry Hill

Newbury, Berkshire

RG14 1JA

Storbritannien

Baytril 10 % Solution for Injection

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nöt, svin


BILAGA II

Förteckning över namn, läkemedelsformer, de veterinärmedicinska läkemedlens styrkor, djurslag, administreringsvägar, sökanden/innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Sökande/innehavare av godkännande för försäljning

Läkemedlets namn

INN-namn

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Österrike

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Enrotron 25, 25 mg/ml Injektionslösung für Hunde, Katzen, Schweine und Kaninchen

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, svin, kaniner

Österrike

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Enrotron 50, 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder (Kälber), Schweine und Hunde

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Österrike

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Enrotron 100, 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Österrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml Injektionslösung für Tiere

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Österrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Österrike

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

Enrodexil, 100 mg/ml, Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Österrike

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 50 mg/ml Injektionslösung für Kälber, Schweine und Hunde

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Österrike

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Österrike

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Unisol 100 mg/ml, Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Österrike

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Österrike

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

BAYTRIL PIGLET

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

BAYTRIL 2,5  %

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, hundar

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

BAYTRIL 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

BAYTRIL SWINE

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

BAYTRIL 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur

Belgien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

FENOFLOX 50 MG/ML

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Belgien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

FENOFLOX 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

EMDOKA bvba

John Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgien

FLOXADIL 50 MG/ML

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

EMDOKA bvba

John Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgien

FLOXADIL 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 25 MG/ML

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Belgien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 50 MG/ML

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Belgien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

ENRODEXIL 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

ROXACIN 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

COLMYC 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

Vandenbussche Farma Service

Brusselsesteenweg 396

1980 Eppegem

Belgien

FLOXAVET 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

DORAFLOX 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Belgien

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

UNISOL 100 MG/ML

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Bulgarien

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Байтрил 5 % инжективен разтвор

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Bulgarien

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

Ганадексил 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Bulgarien

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

Роксацин БГ инжективен

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Bulgarien

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

Ценеровиг – 10 ГБ Инж.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Bulgarien

Laboratorios Hipra S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer

Girona

Spanien

Хипралона Енро – И

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Bulgarien

Laboratorios Syva S.A.

Parroco Pablo Diez, 49 – 57

24010 Leon

Spanien

Сиваквинол – 100 Инжекционен разтвор

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Bulgarien

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Кинофлокс 100 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и свине

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Bulgarien

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Колмик 100 мг/мл инжекционен разтвор за говеда и свине

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Cypern

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 5 %, Ενέσιμο διάλυμα για μόσχους, χοίρους και σκύλους

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Tjeckien

Bayer s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Tjeckien

BAYTRIL 2,5  % (w/v) injekční roztok

Přípravek s indikačním omezením

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Tjeckien

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Tjeckien

BAYTRIL 5 % (w/v) injekční roztok

Přípravek s indikačním omezením

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, kalvar

Tjeckien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky a exotická zvířata

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fåglar)

Tjeckien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata, psy a kočky

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Tjeckien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tjeckien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 50 mg/ml injekční roztok

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, kalvar

Tjeckien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 100 mg/ml injekční roztok

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tjeckien

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

ROXACIN 100 mg/ml injekční roztok

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin och kalvar

Danmark

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril Vet

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, nötkreatur, fjäderfä, katter, svin

Danmark

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril Vet

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, nötkreatur, fjäderfä, katter, svin

Danmark

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, nötkreatur, fjäderfä, katter, svin

Estland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Estland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Estland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Estland

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

Ganadexil Enrofloxacina 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Estland

Laboratorios Hipra S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer

Girona

Spanien

Hipralona Enro-I

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Estland

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13/14 Kosynierów Gdyńskich St.

66-400 Gorzów Wlkp.

Polen

Enrobioflox5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Finland

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, hundar, får, nötkreatur, svin, getter

Finland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox vet

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, hundar, nötkreatur, svin

Frankrike

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

ENROCARE 25 MG/ML INJECTABLE POUR CHIENS CHATS ET NAC

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur

Frankrike

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

ENROCARE 50 MG/ML INJECTABLE POUR BOVINS PORCINS CHIENS ET CHATS

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Frankrike

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

ENROCARE 100 MG/ML INJECTABLE POUR BOVINS ET PORCINS

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Frankrike

Bayer Sante

220 Avenue de la Recherche

59120 LOOS

Frankrike

BAYTRIL 2,5  % SOLUTION INJECTABLE

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Frankrike

Bayer Sante

220 Avenue de la Recherche

59120 LOOS

Frankrike

BAYTRIL 5 % SOLUTION INJECTABLE

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Frankrike

Bayer Sante

220 Avenue de la Recherche

59120 LOOS

Frankrike

BAYTRIL 10 % SOLUTION INJECTABLE

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Frankrike

BIOLIS

21 Montee De La Garde

69340 Francheville

Frankrike

QUINOTRYL 50 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS ET PORCINS

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Frankrike

BIOLIS

21 Montee De La Garde

69340 Francheville

Frankrike

QUINOTRYL 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS ET PORCINS

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Frankrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

CHANENRO 50 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS, PORCINS, CHIENS ET CHATS

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Frankrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

FLOXIBAC 50 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS, PORCINS, CHIENS ET CHATS

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Frankrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

CHANENRO 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS ET PORCINS

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Frankrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

FLOXIBAC 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS ET PORCINS

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Albrecht GmbH

Hauptstr. 6-8

D-88326 Aulendorf

Tyskland

Enro-Sleecol 50 mg/ml

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Tyskland

Albrecht GmbH

Hauptstr. 6-8

D-88326 Aulendorf

Tyskland

Enro-Sleecol 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Enrotron 25

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, kaniner, hundar, katter

Tyskland

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Enrotron 50

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Tyskland

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Enrotron 100

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril – Das Original – 2,5  % Injektionslösung für Hunde, Katzen, Schweine und Kaninchen

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, kaniner, hundar, katter

Tyskland

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril – Das Original – 5 % Injektionslösung

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Tyskland

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril – Das Original – 10 % Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Calluna Pharma bvba

Treslong 34

B-2322 Hoogstraaten

Belgien

Enrofloxacin 2,5  % WDT, Injektionslösung

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Tyskland

Calluna Pharma bvba

Treslong 34

B-2322 Hoogstraaten

Belgien

Enrofloxacin 5 % WDT, Injektionslösung

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Tyskland

Calluna Pharma bvba

Treslong 34

B-2322 Hoogstraaten

Belgien

Enrofloxacin 10 % WDT, Injektionslösung

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Tyskland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Floxibac 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

Enrodexil 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder (Kälber), Schweine und Hunde

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Tyskland

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

Roxacin 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Medistar Arzneimittel-Vertrieb GmbH

Lüdinghauser Str. 23

D-59387 Ascheberg

Tyskland

Enrostar 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Tyskland

Medistar Arzneimittel-Vertrieb GmbH

Lüdinghauser Str. 23

D-59387 Ascheberg

Tyskland

Enrostar 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstr. 105b

D-06406 Bernburg

Tyskland

Ursofloxacin 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Tyskland

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstr. 105b

D-06406 Bernburg

Tyskland

Ursofloxacin 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Colmyc 100 mg/ml Inyectable

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Doraflox 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Unisol

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Tyskland

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Tyskland

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Grekland

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 2,5  %

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar

Grekland

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin

Grekland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

FLOXIBAC 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Grekland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

FLOXIBAC 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Grekland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROFLOXACIN/HEALTHCARE

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur

Grekland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROFLOXACIN/HEALTHCARE

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Grekland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROFLOXACIN/HEALTHCARE

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Grekland

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

ENRODEXIL

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Grekland

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

COLMYC

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Grekland

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

DORAFLOX

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

Bayer Hungária Kft.

Alkotás u. 50.

1123 Budapest

Ungern

Baytril 2,5  % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, kaniner, hundar, katter, exotiska djur (däggdjur, fåglar, reptiler)

Ungern

Bayer Hungária Kft.

Alkotás u. 50.

1123 Budapest

Ungern

Baytril 5 % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Ungern

Bayer Hungária Kft.

Alkotás u. 50.

1123 Budapest

Ungern

Baytril 10 % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml injekció szarvasmarha, sertés, kutya és macska részére A.U.V.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Ungern

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml injekció kutyák, macskák és egzotikus állatok részére A.U.V.

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Ungern

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg/ml injekció szarvasmarha, sertés, kutya és macska részére A.U.V.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Ungern

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

ENRODEXIL 100 mg/ml injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 5 % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, får, getter

Ungern

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 10 % injekció A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

Laboratorios Syva S.A.

Parroco Pablo Diez, 49-57

24010 Leon

Spanien

Syvaquinol 100 injekció A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Colmyc 100 mg/ml injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

DORAFLOX 100 mg/ml injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Ungern

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

LANFLOX 100 mg/ml injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Island

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, fjäderfä, hundar, katter

Island

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, fjäderfä, hundar, katter

Irland

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Enrocare 25 mg/ml Solution for Injection for Dogs, Cats and Exotic Animals

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter och exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Irland

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Enrocare 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin som väger över 25 kg, hundar, katter

Irland

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Enrocare 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin som väger över 25 kg

Irland

Bayer Limited

The Atruim

Blackthorn Road

Dublin 18

Irland

Baytril 2,5  % Solution for Injection

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Irland

Bayer Limited

The Atruim

Blackthorn Road

Dublin 18

Irland

Baytril 5 % Solution for Injection

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Irland

Bayer Limited

The Atruim

Blackthorn Road

Dublin 18

Irland

Baytril 10 % Solution for Injection

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Floxibac 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Floxibac 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml Solution for injection for dogs, cats and exotic animals

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Irland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs, dogs and cats

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Irland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Global Vet Health SL

c/Capcanes, no 12-bajos

Poligon Agro-Reus

Reus 43206

Spanien

Quinoflox 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

ENRODEXIL 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 50 mg/ml solution for injection for calves, pigs and dogs

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Irland

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

ROXACIN 100 mg/ml solution for injection for cattle and pig

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Doraflox 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Unisol 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Irland

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 50 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, dogs and cats.

Enrofloxacin.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Irland

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 100 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Enrofloxacin

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Italien

Bayer SpA

Viale Certosa, 130

20156 Milano

Italien

Baytril

Enrofloxacin

25 mg/ml and 50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, får, getter, katter, kaniner, svin

Italien

Bayer SpA

Viale Certosa, 130

20156 Milano

Italien

Baytril 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, getter

Italien

CEVA Salute Animale

viale Colleoni, 15

20864 Agrate Brianza (MB)

Italien

CEVAFLOX iniettabile, 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får

Italien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

GELLIFLOX 100 mg/ml (or 50 mg/ml) soluzione iniettabile per bovini e suini

Enrofloxacin

100 mg/ml (or 50 mg/ml)

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Italien

Drugs Italia s.r.l.

Via G. Puecher, 8

20037 Paderno Dugnano (MI)

Italien

EFLOXIN sluzione iniettabile

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får

Italien

Fatro s.p.a.

Via Emilia, 285

Ozzano Emilia (BO)

Italien

VALEMAS 10 (or 5) 100 mg/ml (or 50 mg/ml) soluzione iniettabile per bovini, ovi-caprini e suini

Enrofloxacin

100 mg/ml (or 50 mg/ml)

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, getter

Italien

Friulchem

via San Marco, 23

33099 Vivaro (PN)

Italien

TENOTRIL 100 mg/ml soluzione iniettabile epr bovini, suini, ovicaprini

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, getter

Italien

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

ENRODEXIL 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Italien

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

ROXACIN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Italien

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

COLMYC 100 mg/ml soluzione iniettabile

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Italien

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

LANFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Lettland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur

Lettland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Lettland

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Litauen

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 25 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims, katėms ir egzotiniams gyvūnams

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Litauen

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 50 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, šunims ir katėms

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Litauen

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 100 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Litauen

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13/14 Kosynierów Gdyńskich St.

66-400 Gorzów Wlkp.

Polen

ENROBIOFLOX 5 %, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir šunims

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Luxemburg

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Floxadil 25 mg/ml Injektionsl! osung für Hunde, katzen und exotische Tiere

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fåglar)

Luxemburg

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Floxadil 50 mg/ml Injektionslösung fürRinder, Schweine, Hunde und Katzen

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin >25 kg, hundar, katter

Luxemburg

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Floxadil 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin >25kg

Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

Baytril piglet 25 mg/ml

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

Baytril 2,5  %

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, hundar

Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

Baytril 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

Baytril 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur

Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem

Machelen

Belgien

Baytril Swine 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Luxemburg

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml solution injectable pour bovins, porcins, chiens et chats

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Luxemburg

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Luxemburg

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Colmyc injectable Bovins Porcins

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Malta

Farmcare Ltd

Florence A triq il Fran

Qormi

Malta

Baytril 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Malta

Industrial Veterinaria, S.A

Esmeralda, 19,

08950 Esplugues de Llobreget

Barcelona

Spanien

Ganadexil Enrofloxacino 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Malta

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

Roxacin injection

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Malta

Laboratorios Syva S.A.

Parroco Pablo Diez, 49-57

24010 Leon

Spanien

Syvaquinol 25 %

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, smågrisar, hundar

Malta

Laboratorios Syva S.A.

Parroco Pablo Diez, 49-57

24010 Leon

Spanien

Syvaquinol 100 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Norge

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, nötkreatur, hundar, katter

Norge

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril vet

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, nötkreatur, hundar, katter

Norge

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Polen

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 2,5  % inj., 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Polen

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril 5 % inj., enrofloksacyna 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Polen

Biowet Puławy Sp. z o.o.

2 Arciucha Str.

24-100

Puławy

Polen

Enflocyna inj, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, psów i kotów

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Polen

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka Str.

05-651 Drwalew

Polen

Enrofloksacyna 10 % inj., 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur

Polen

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i zwierząt egzotycznych

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur

Polen

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, psów i kotów

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Polen

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Polen

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

Enrodexil, 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Polen

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Polen

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

Roxacin, 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Polen

PFO ”Vetos-Farma” Sp. z o.o.

21 Dzierżoniowska Str.

58-260

Bielawa

Polen

Enrofloxacyna 5 % iniekcja, enrofloxacyna 5 g/100ml, roztwór dla bydła, świń, psów i kotów

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Polen

PFO ”Vetos-Farma” Sp. z o.o.

21 Dzierżoniowska Str.

58-260

Bielawa

Polen

Enrofloxacyna 10 % iniekcja, enrofloksacyna 10 g/100 ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, psów i kotów

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Polen

Pharmagal, s.r.o.

Murgasova 5

949 01, Nitra

Slovakien

Enrogal 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Polen

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.

32 Gliniana Str.

20-616

Lublin

Polen

Enrocin 5 % inj., enrofloksacyna 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Polen

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Colmyc 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Polen

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13/14 Kosynierów Gdyńskich St.

66-400 Gorzów Wlkp.

Polen

Enrobioflox 5 % Injectio, 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń, bydła i psów

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Polen

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Lanflox, 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

Bayer PORTUGAL S.A.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 Carnaxide

Portugal

BAYTRIL 2,5  % solução injectável

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Portugal

Bayer PORTUGAL S.A.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 Carnaxide

Portugal

Baytril 5 % solução injectável

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, nötkreatur och svin

Portugal

Bayer PORTUGAL S.A. Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 Carnaxide Portugal

Baytril 10 % solução injectável

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml solução injectável para bovinos, suínos, cães e gatos

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Portugal

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Floxibac 50 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos, cães e gatos

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Portugal

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml solução injectável para bovinos e suínos

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Floxibac 100 mg/ml solução injectável para bovinos e suínos

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

ESTEVE FARMA, LDA

Av. Do Forte, 3

Edifício Suécia II

Piso 4A

2794-044 Carnaxide

Portugal

ALSIR 25 mg/ml solução injectável para Cães e Gatos

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Portugal

ESTEVE FARMA, LDA

Av. Do Forte, 3

Edifício Suécia II

Piso 4A

2794-044 Carnaxide

Portugal

ALSIR 50Mmg/ml Solução Injectável

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Portugal

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml Solução injectável para cães, gatos e animais exóticos

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur (små däggdjur, reptiler och fågelarter)

Portugal

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg/ml Solução injectável para bovinos, suínos, cães e gatos

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Portugal

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml solução injectável para bovinos e suínos

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

Global Vet Health SL

c/Capcanes, no 12-bajos

Poligon Agro-Reus

Reus 43206

Spanien

Quinoflox 100 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

ROXACIN 100 mg/ml solução injectável para bovinos e suínos

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Colmyc 100 mg/ml Solução injectável para bovinos e suínos

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

LANFLOX 100 mg/ml solução injectável para bovinos e suínos.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Portugal

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

ENRODEXIL 100 mg/ml solução injectável para bovinos e suínos

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Rumänien

CENAVISA SA LABORATORIOS

Cami Pedra Estela s/n

43205 REUS

Spanien

CENAMICINA 10 PLUS

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Rumänien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 25 mg/ml

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur

Rumänien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 50 mg/ml

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Rumänien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

ENROTRON 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Rumänien

Global Vet Health SL

c/Capcanes, no 12-bajos

Poligon Agro-Reus

Reus 43206

Spanien

QUINOFLOX 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Rumänien

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

GANADEXIL ENROFLOXACINA

5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Rumänien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

ENROXIL 50 mg/ml

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, getter, får, hundar

Rumänien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

ENROXIL 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Rumänien

Laboratorios Hipra S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer

Girona

Spanien

HIPRALONA ENRO I

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin

Rumänien

Laboratorios Syva S.A.

Parroco Pablo Diez, 49-57

24010 Leon

Spanien

SYVAQUINOL 100 injectable

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Rumänien

LABORATORIOS VELVIAN S.L

C/Vitoria 9, 2 B

09004

Burgos

Spanien

ENRODEXIL 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Rumänien

PASTEUR

Filiala Filipesti SRL

Str. Principala nr. 944

Filipestii de Padure

Jud. Prahova

Rumänien

Enrofloxacina 5 % injectable solution

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin, hundar, katter

Rumänien

PASTEUR

Filiala Filipesti SRL

Str. Principala nr. 944

Filipestii de Padure

Jud. Prahova

Rumänien

Enrofloxacina 10 % injectable solution

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin, hundar, katter

Rumänien

S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Şos. Centurii, nr. 7

Voluntari

Rumänien

Enrofloxarom 5 %

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, svin, hundar

Rumänien

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Colmyc 100 mg/ml inyectable solution

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Rumänien

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

DORAFLOX 100 mg/ml

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovakien

Bayer s.r.o.

Litvínovská 609/3

190 21 Praha 9

Tjeckien

Baytril 2,5  % inj. ad us. vet.

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Slovakien

Bayer s.r.o.

Litvínovská 609/3

190 21 Praha 9

Tjeckien

Baytril 5 % (w/v) injekčný roztok

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, kalvar

Slovakien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml injekčný roztok pre psy, mačky a exotické živočíchy

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur

Slovakien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané, psy a mačky

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Slovakien

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml injekčný roztok

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovakien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 5 % inj. ad us. vet.

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin, hundar

Slovakien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 10 % inj. ad us. vet.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovakien

Laboratorios Hipra S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer

Girona

Spanien

Hipralona Enro – I 50 mg/ml injekčný roztok

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovakien

Pharmagal, s.r.o.

Murgasova 5

949 01, Nitra

Slovakien

Enrogal 50 mg/ml injekčný roztok

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Slovenien

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Enrotron 25, 25 mg/ml raztopina za injiciranje za pse, mačke, prašiče in kunce

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, svin, kaniner

Slovenien

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

ENROTRON 50, 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo (teleta), prašiče in pse

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin, hundar

Slovenien

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

ENROTRON 100, 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovenien

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

Ljubljana

Slovenien

Baytril® 5 % raztopina za injiciranje

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

Slovenien

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

Ljubljana

Slovenien

Baytril® 10 % raztopina za injiciranje

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovenien

GENERA Slovenia d.o.o.

Dunajska 51

1000 Ljubljana

Slovenien

VETOFLOK 10 % raztopina za injiciranje

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovenien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

ENROXIL 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce, koze, prašiče in pse

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin, hundar

Slovenien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

ENROX 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Slovenien

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

ENROXIL 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Spanien

Hifarmax, Produtos e serviços veterinários, Lda

Av. Marechal Craveiro Lopes no96 R/C

Dto 2775-696 Carcavelos

Portugal

ENROCILL 50 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y perros

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Spanien

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

ENRODEXIL 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Spanien

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

ROXACIN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Spanien

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221

08041 Barcelona

Spanien

ALSIR 2,5  % SOLUCION INYECTABLE

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Spanien

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221

08041 Barcelona

Spanien

ALSIR 5 % SOLUCION INYECTABLE

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Spanien

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221

08041 Barcelona

Spanien

ALSIR 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Spanien

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

QUINOLCEN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Spanien

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

FLOXAVEX 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Spanien

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

LANFLOX 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Sverige

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril® vet.

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, nötkreatur, katter

Sverige

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 50

51368 Leverkusen

Tyskland

Baytril® vet.

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, svin, nötkreatur, katter

Sverige

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox vet

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Floxadil 25 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden, katten en exotische dieren

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, exotiska djur

Nederländerna

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Floxadil 50 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen, varkens, honden en katten

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Nederländerna

Animalcare Group plc.

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Floxadil 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 2,5  % INJEKTIEVLOEISTOF

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter

Nederländerna

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

Baytril Piglet 25 mg/ml inspuitbare oplossing

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Nederländerna

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 5 % INJEKTIEVLOEISTOF

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Nederländerna

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 5 % INJECTIEOPLOSSING

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, svin

Nederländerna

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL INJEKTIEVLOEISTOF 10 %

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederländerna

BAYTRIL 10 % INJECTIEOPLOSSING

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin, nötkreatur

Nederländerna

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml Oplossing voor injectie

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Nederländerna

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml Oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml, oplossing voor injectie

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hundar, katter, burfåglar, reptiler

Nederländerna

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen, varkens, honden en katten

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Nederländerna

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

ENROXIL Oplossing voor injectie 50 mg/ml voor kalveren, varkens en honden

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Nederländerna

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

ENROXIL 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Laboratorios Calier, S.A.

c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

08520 Les Franqueses del Valles

Barcelona

Spanien

Roxacin 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Romikim Farma SL

Gran Via Carlos III, 98,6

8027 Barcelona

Spanien

Enrodexil 100 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

SP Veterinaria SA

Ctra. Reus Vinyols km 4.1

43330 Riudoms

Tarragona

Spanien

Colmyc 100 mg/ml injectieoplossing voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Doraflox 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Unisol 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Nederländerna

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox Oplossing voor injectie 50 mg/ml voor runderen, varkens, honden en katten

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Nederländerna

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox Oplossing voor injectie 100 mg/ml voor runderen en varkens

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Animalcare Ltd

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Enrocare 25 mg/ml Solution for Injection for Dogs, Cats and Exotic Animals

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Burfåglar, katter, hundar, exotiska djur, reptiler, små däggdjur

Förenade kungariket

Animalcare Ltd

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Enrocare 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, nötkreatur, hundar, svin

Förenade kungariket

Animalcare Ltd

10 Great North Way

York Business Park

Nether Poppleton

York

YO26 6RB

Storbritannien

Enrocare 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Bayer plc

Animal Health Division

Bayer House

Strawberry Hill

Newbury

Berkshire

RG14 1JA

Storbritannien

Baytril 2,5  % Solution for Injection

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Burfåglar, katter, hundar, exotiska djur, reptiler, små däggdjur

Förenade kungariket

Bayer plc

Animal Health Division

Bayer House

Strawberry Hill

Newbury

Berkshire

RG14 1JA

Storbritannien

Baytril 5 % Solution for Injection

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, nötkreatur, hundar, svin

Förenade kungariket

Bayer plc

Animal Health Division

Bayer House

Strawberry Hill

Newbury

Berkshire

RG14 1JA

Storbritannien

Baytril 10 % Solution for Injection

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Floxibac 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, nötkreatur, hundar, svin

Förenade kungariket

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, nötkreatur, hundar, svin

Förenade kungariket

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Floxibac 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

Fenoflox 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 25 mg/ml Solution for Injection for Dogs, Cats and Exotic Animals

Enrofloxacin

25 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Burfåglar, katter, hundar, exotiska djur, reptiler, små däggdjur

Förenade kungariket

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, nötkreatur, hundar, svin

Förenade kungariket

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irland

Enrotron 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Global Vet Health SL

c/Capcanes, no 12-bajos

Poligon Agro-Reus

Reus 43206

Spanien

Quinoflox 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Industrial Veterinaria SA

C/Esmeralda 19-21

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spanien

Enrodexil 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 50 mg/ml Solution for Injection for Calves, Pigs and Dogs

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, svin

Förenade kungariket

Krka d.d.

Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo Mesto

Slovenien

Enroxil 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Doraflox 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Vetpharma Animal Health, S.L.

Les Corts 23.

08028 Barcelona

Spanien

Unisol 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

Förenade kungariket

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats Enrofloxacin

Enrofloxacin

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Katter, nötkreatur, hundar, svin

Förenade kungariket

Virbac S.A.

1ére Avenue L.I.D. 2065m

06516 Carros Cedex

Frankrike

Powerflox 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs Enrofloxacin

Enrofloxacin

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin


BILAGA III

Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, administreringssätt av läkemedlet samt innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat

EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringssätt

Innehåll (Koncentration)

Österrike

Roche Austria GmbH

Engelhorngasse 3

1211 Vienna

Austria

Cymevene ”Roche” 500 mg – Trockensubstanz zur Infusionsbereitung

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Belgien

N.V. Roche S.A.

Rue Dante 75

B-1070 Brussels

Belgium

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Bulgarien

Roche Bulgaria EOOD

16, Byalo pole Str.

1618 Sofia,

Bulgaria

Симевен 500 mg прах за инфузионен разтвор

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Kroatien

Roche d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269a

10 000 Zagreb

Croatia

Cymevene 500 mg prašak za otopinu za infuziju

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Cypern

G. A. Stamatis & Co. Ltd

27, Andreas Araouzos

P.O. Box 21305

1506 Nicosia

Cyprus

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Tjeckien

Roche s.r.o.

Dukelských hrdinů 567/52,

170 00 Praha 7

Czech Republic

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Danmark

Roche A/S

Industriholmen 59

2650 Hvidovre

Denmark

Cymevene

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Estland

Roche Eesti OÜ

Lõõtsa 2,

11415 Tallinn,

Estonia

Cymevene

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Finland

Roche Oy

Klovinpellontie 3

P.O. Box 12

02181 Espoo

Finland

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Frankrike

Roche

30, cours de l’Ile Seguin

92650 Boulogne

Billancourt Cedex

France

CYMEVAN 500 mg, lyophilisat pour usage parentéral (perfusion)

500 mg

Frystorkat pulver till parenteral användning (infusion)

Intravenös användning

50 mg/ml

Tyskland

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Straße 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Germany

Cymeven® i. v.

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Grekland

Roche Hellas A.E.

4, Alamanas & Delfon str.

151 25 Maroussi

Greece

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Ungern

Roche (Hungary) Ltd

Edison str 1.

Budaörs H-2040

Hungary

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Island

Roche A/S

Industriholmen 59

2650 Hvidovre

Denmark

Cymevene

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Irland

Roche Products Limited,

6 Falcon Way, Shire Park,

Welwyn Garden City,

AL7 1TW,

United Kingdom

Cymevene 500 mg Powder for Concentrate for Solution for Infusion

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Italien

Roche SpA,

Piazza Durante 11

Milan

Italy

Citovirax

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Litauen

UAB ”Roche Lietuva”

J.Jasinskio str. 16B

LT-03163 Vilnius

Lithuania

Cymevene

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Luxemburg

N.V. Roche S.A.

Rue Dante 75

B-1070 Brussels

Belgium

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Nederländerna

Roche Nederland B.V.

Beneluxlaan 2a

3446 GR Woerden

The Netherlands

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Norge

Roche Norge AS

Brynsengfaret 6B

Postboks 6610 Etterstad

0607 Oslo

Norway

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Polen

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 B

02–672 Warsaw,

Poland

Cymevene

500 mg

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda.

Estrada Nacional 249–1

2720–413 Amadora

Portugal

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Rumänien

Roche România SRL

Piata Presei Libere, Nr. 3–5, Clădirea City Gate -Turnul de Sud, Etajele 4A, 5 şi 6, Sector 1, Bucureşti, România

Cymevene 500 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Slovakien

Roche Slovensko s.r.o.

Cintorínska 3/A

Bratislava 811 08

Slovak Republic

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Spanien

Roche Farma, S.A.

Eucalipto no 33,

28016 Madrid

Spain

Cymevene 500 mg polvo para solución para perfusión

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Sverige

Roche AB

Liljeholmsstranden 5

Box 47327

100 74 Stockholm

Sweden

Cymevene

500 mg

Pulver till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

50 mg/ml

Storbritannien

Roche Products Limited,

6 Falcon Way, Shire Park,

Welwyn Garden City,

AL7 1TW,

United Kingdom

Cymevene powder for infusion

500 mg

Pulver till infusionsvätska

Intravenös användning

50 mg/ml


BILAGA IV

Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsform(er), styrk(a)(or), administreringssätt av läkemedle(t)(n) samt sökande i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Sökanden

(Läkemedlets) namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringssätt

Innehåll (Koncentration)

Bulgarien

UAB ”VVB”

9-ojo Forto str. 70

LT-48179 Kaunas

Lithuania

Тобрамицин ВBБ

300 mg/5 ml

lösning för nebulisator

inhalation

6 %

Estland

UAB ”VVB”

9-ojo Forto str. 70

LT-48179 Kaunas

Lithuania

Tobramycin VVB

300 mg/5 ml

lösning för nebulisator

inhalation

6 %

Ungern

UAB ”VVB”

9-ojo Forto str. 70

LT-48179 Kaunas

Lithuania

Tobramycin VVB

300 mg/5 ml

lösning för nebulisator

inhalation

6 %

Lettland

UAB ”VVB”

9-ojo Forto str. 70

LT-48179 Kaunas

Lithuania

Tobramycin VVB

300 mg/5 ml šķīdums izsmidzināšanai

300 mg/5 ml

lösning för nebulisator

inhalation

6 %

Litauen

UAB ”VVB”

9-ojo Forto str. 70

LT-48179 Kaunas

Lithuania

Tobramycin VVB

300 mg/5 ml

lösning för nebulisator

inhalation

6 %

Polen

UAB ”VVB”

9-ojo Forto str. 70

LT-48179 Kaunas

Lithuania

Tobramycin VVB

300 mg/5 ml

lösning för nebulisator

inhalation

6 %

Rumänien

UAB ”VVB”

9-ojo Forto str. 70

LT-48179 Kaunas

Lithuania

Tobramycin VVB

300 mg/5 ml

lösning för nebulisator

inhalation

6 %


BILAGA V

Förteckning över namn, läkemedelsformer, styrkor för de veterinärmedicinska produkterna, djurarter, administreringssätt, sökande i medlemsstaterna

Medlemsstat

(EU/EEA)

Sökande

Produktnamn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurart

Administreringssätt

Österrike

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Belgien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Bulgarien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Cypern

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Tjeckien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Danmark

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Estland

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Frankrike

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Tyskland

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Grekland

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Ungern

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Irland

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Italien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Lettland

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Litauen

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Luxemburg

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Malta

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Nederländerna

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Polen

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Portugal

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Rumänien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Slovakien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Slovenien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Spanien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.

Storbritannien

Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien

Gutal 1 000  g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets

Zinc oxide

1 000  g/kg

Förblandning för medicinfoder

Spädgris (avvanda kultingar)

För blandning i torrfoder vid registrerad kvarn. Endast för oralt bruk.


Bilagorna till kommissionens genomförandebeslut C(2013) 5970 final ska ha den lydelse som anges i följande bilagor.

BILAGA VI

Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsform(er), styrk(a)(or), administreringssätt av läkemedle(t)(n) och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat

(EU/EES)

Innehavare av godkännande för försäljning

INN

Läkemedlets namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringssätt

Österrike

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

CosmoFer 50 mg/ml Injektionslösung und Infusionslösung

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Österrike

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject 50 mg Eisen/ml Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Österrike

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

DE-58638 Iserlohn

Germany

Järnsackaroskomplex

FerMed 100 mg/5 ml Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Österrike

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic 20 mg/ml Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Österrike

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer 100 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Österrike

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer 20 mg/ml – Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Belgien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Belgien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monover

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Belgien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Belgien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Injectafer

50,00  mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Bulgarien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Bulgarien

Pharmalog AG,

33 Cherni vrah blvd.,

1421 Sofia

Bulgaria

Järnsackaroskomplex

Idafer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Bulgarien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Bulgarien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Cypern

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT SOLUTION FOR INJECTION OR INFUSION 50MG IRON/ML

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Cypern

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

MONOFER SOLUTION FOR INJECTION OR INFUSION 100MG/ML

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Cypern

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

COSMOFER SOLUTION FOR INJECTION OR INFUSION 50MG IRON/ML

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Cypern

The Star Medicines Importers & co Ltd,

9A Loukis Akritas Street,

P.O.box 50151,

3601 Lemesos, Cyprus

Järnsackaroskomplex

VENOFER INJECTION 100MG IRON/5ML

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Cypern

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

FERROLOGIC SOLUTION FOR INJECTION/CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tjeckien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

VENOFER

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tjeckien

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

FERROLOGIC 20 MG/ML

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tjeckien

PHARMABIDE LTD

20, Lakonias str,

15234 Halandri

Athens – Greece

Järnsackaroskomplex

IRON SUCROSE PHARMABIDE 20 MG/ML

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tjeckien

Orion Corporation,

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Finland

Järnsackaroskomplex

FERION 20 MG/ML

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tjeckien

Sanofi-Aventis, s.r.o.

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6

Czech Republic

Natriumjärnglukonatkomplex

FERRLECIT

12,5  mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tjeckien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Danmark

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Danmark

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Danmark

Orion Corporation,

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Finland

Järnsackaroskomplex

Ferion

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Danmark

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Danmark

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Jerndextran ”Pharmacosmos”

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Danmark

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

MonoFer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Danmark

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Estland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Estland

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic 20 mg/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Estland

Orion Corporation,

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Finland

Järnsackaroskomplex

Ferion

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Estland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Estland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Estland

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovenia

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Ferrum Lek

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intramuskulär användning

Finland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Finland

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Finland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Finland

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skaelskoer

Denmark

Järnsackaroskomplex

Venotrix

20 mg/ml

Koncentrat till infusions-/injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Finland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Finland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT 50 mg/ml, solution injectable/pour perfusion

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

VENOFER 20 mg/ml, solution injectable

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

FERRISAT 50 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

Pharmaki Generics Ltd

5 Bourlet Close

W1W 7BL London

United Kingdom

Järnsackaroskomplex

FER ACTAVIS 100 mg/5 ml, solution injectable

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

IBD3 Pharma Consulting

Immeuble l’Orient

10, place Charles Béraudier

69003 Lyon

France

Järnsackaroskomplex

FER IBD3 PHARMA CONSULTING 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion

100 mg/5 ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

Mylan SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

Järnsackaroskomplex

FER MYLAN 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion

100 mg/5 ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret France

Järnsackaroskomplex

FER SANDOZ 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion

100 mg/5 ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

TEVA SANTE

110, Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense Cedex

FRANCE

Järnsackaroskomplex

FER TEVA PHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IV)

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic 20 mg/ml Injektionslösung/Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

1 709  mg/5 ml

Koncentrat till infusions-/injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

DE-58638 Iserlohn

Germany

Järnsackaroskomplex

FerMed

1 563 —1 887  mg/5 ml

Koncentrat till infusions-/injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

DE-58638 Iserlohn

Germany

Järnsackaroskomplex

Nefro-Fer

1 563 —1 887  mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer 100 mg/ml Lösung zur Injektion/Infusion

377–465 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50,

D-65926 Frankfurt am Main Germany

Natriumjärnglukonatkomplex

Ferrlecit 40 mg

1 288,9  mg/3,2 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50,

D-65926 Frankfurt am Main Germany

Natriumjärnglukonatkomplex

Ferrlecit 62,5  mg

2 013,9  mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvei 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

CosmoFer 50 mg/ml Injektionslösong und Infusionslösung

312,5  mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Tyskland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltoskomplex

FERINJECT 50 mg Eisen/ml Injektions- und Infusionslösung

180 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer 20 mg FR/ml Injektionslösung

2 700  mg/5 ml

Koncentrat till infusions-/injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Medicus SA

Valaoritou 10

Metamorfosi

Attikis 14452

Greece

Järnsackaroskomplex

REOXYL

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Vianex S.A.

Tatoiou Street

Nea Erythrea 14671

Greece

Järnsackaroskomplex

INTRAFER

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Alapis ABEE

Aftokratoros Nikolaou 2

Athens 17671

Greece

Järnsackaroskomplex

FAREMIO

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Intermed ABEE

Kalyftaki 27

Athens 14564

Greece

Järnsackaroskomplex

DEXTRIFER-S

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

VENOFER

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Demo ABEE

21ST Km National Highway

Athens-Lamia, 14565

Greece

Järn(III)-hydroxiddextran

COSMOFER

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Grekland

Rafarm AEBE

Korinthou 12,

N. Psychiko, 15451

Greece

Järnsackaroskomplex

FERROVIN

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Nephrotech S.A.

Parnithos 44

Metamorfosi Attikis 14452

Greece

Järnsackaroskomplex

SUCRO-FER

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Uni-Pharma Kleon Tseitis

Pharmaceutical Laboratories

14KM National Highway

Athens-Lamia

Kifissia 14564

Greece

Järnsackaroskomplex

HEMAFER-S

100 mg/5 ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Verisfield (UK) Ltd, U.K.

41 Chalton street

London, NW1 1JD

United Kingdom

Järnsackaroskomplex

NEPHROFEROL

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

HELP ABEE

Valaoritou 10

Metamorfosi

Attikis, 14452

Greece

Järnsackaroskomplex

FERRINEMIA

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Specifar AEBE

28th October Street 1

Agia Barbara 12351

Greece

Järnsackaroskomplex

ALVOFER

100 mg/5 ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Alet Pharmaceuticals

M. Alexander 121,

Agia Varvara, 12351

Greece

Järnsackaroskomplex

SUCROVEN

100 mg/5 ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Target Pharma Ltd

Menandrou 54

Athens 10431

Greece

Järnsackaroskomplex

IRONCROSE

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

HELP ABEE

Valaoritou 10

Metamorfosi

Attikis, 14452

Greece

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

IRONATE

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Grekland

Demo ABEE

21st km National Highway

Athens-Lamia, 14565

Greece

Järn(III)isomaltosidkomplex

MONOFER

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Grekland

Viofar EPE

Ethnikis Antistaseos & Trifyllias,

Aharnai, 13671

Greece

Järnsackaroskomplex

VENIRON

100 mg/5 ml

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Grekland

Medicus SA

Valaoritou 10

Metamorfosi

Attikis 14452

Greece

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

IRON (III)-HYDROXIDE DEXTRAN COMPLEX/BIOMEDIC LABORATORIES

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Ungern

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Ungern

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Ungern

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Ungern

Sanofi-Aventis Zrt

Tó utca 1–5,

1045 Budapest

Hungary

Natriumjärnglukonatkomplex

Ferrlecit

12,5  mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Island

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Island

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Island

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Irland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

CosmoFer 50 mg/ml solution for infusion and injection

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Irland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monover 100 mg/ml solution for injection/infusion (ampoules)

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Irland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monover 100 mg/ml solution for injection/infusion (vials)

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Irland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer 20 mg iron/ml solution for injection or concentrate for solution for infusion, ampoule

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Irland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT 50 mg iron/ml solution for injection/infusion

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Irland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex)

Venofer 20 mg iron/ml solution for injection or concentrate for solution for infusion, vial

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Irland

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

FerroLogic 20 mg/ml solution for injection/concentrate for solution for infusion

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Italien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Italien

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

FERRO SACCARATO FME

20 mg/ml

Koncentrat till infusions-/injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Italien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

VENOFER

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Italien

Sanofi-Aventis SpA

Viale Luigi Bodio, 37/B

20158 Milano

Italy

Natriumjärnglukonatkomplex

FERLIXIT

62,5  mg/5 ml

Oral lösning eller infusionsvätska, lösning

Oral användning

Intravenös användning

Lettland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Lettland

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Lettland

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

FerroLogic

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Lettland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

CosmoFer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Lettland

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Litauen

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Litauen

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Litauen

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Litauen

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Litauen

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

CosmoFer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Luxemburg

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Injectafer-50 mg/l

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Luxemburg

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer-50 mg/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Luxemburg

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

DE-58638 Iserlohn

Germany

Järnsackaroskomplex

Fermed-100 mg/5ml

100 mg/5 ml

Perfusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Luxemburg

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic-20 mg/ml

20 mg/ml

Perfusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Malta

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT 50 mg iron/ml solution for injection/infusion

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Malta

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex.

Ferrologic 20 mg/ml solution for injection/concentrate for solution for infusion

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Norge

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Parenteral användning

Norge

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Parenteral användning

Norge

Orion Corporation,

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Finland

Järnsackaroskomplex

Ferion

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Parenteral användning

Norge

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Parenteral användning

Norge

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Parenteral användning

Norge

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Uniferon

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Parenteral användning

Norge

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Parenteral användning

Polen

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

CosmoFer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Polen

VIFOR France SA

123 Rue Jules Guesde

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Polen

VIFOR France SA

123 Rue Jules Guesde

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Polen

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

61346 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic 20 mg/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Polen

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austria

Järn(III)isomaltosidkomplex

Ferrum-Lek

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intramuskulär användning

Polen

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monover

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Referen

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Vifor France, SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Combino Pharm Portugal, Unipessoal, Lda.

Lagoas Park

Edifício 8

Piso 0 2740–268 Porto Salvo

Portugal

Järnsackaroskomplex

Óxido Férrico Sacarosado Combino

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2,

Abrunheira

2710–089 Sintra

Portugal

Järnsackaroskomplex

Óxido Férrico Sacarosado Farmoz

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700–487 Amadora

Portugal

Järnsackaroskomplex

Óxido Férrico Sacarosado Generis

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Laboratórios Normon, S.A.

Rua Armando Villar,

Lote 42 1o Dto. Quinta das Patinhas, Cobre

2750 – 777 Cascais

Portugal

Järnsackaroskomplex

Óxido Férrico Sacarosado Normon

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Vifor France, SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Portugal

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Portugal

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Monofar

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Rumänien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

VENOFER®

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Rumänien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

MONOFER 100 mg/ml

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Rumänien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT 50 mg fer/ml

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Slovakien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Slovakien

Orion Corporation,

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Finland

Järnsackaroskomplex

Ferion 20 mg/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Slovakien

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic 20 mg/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Slovakien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Slovenien

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic 20 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za raztopino za infundiranje

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Slovenien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Karboxymaltos

Iroprem 50 mg/ml raztopina za iniciranje ali infundiranje

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Slovenien

Lek farmacevtska družba d.d.,

Verovškova 57,

1000 Ljubljana

Slovenia

Järnsackaroskomplex

Venofer 20 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za raztopino za infundiranje

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

COSMOFER 50 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION E INYECCION

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Spanien

GUERBET B.P.

57400 ROISSY CdG

CEDEX F-95943

France

Järnsackaroskomplex

ENDOREM 11,2  mg FE/ml CONCENTRADO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION

11,2  mg/ml

Koncentrat till infusionsvätska, suspension

Intravenös användning

Spanien

G.E.S. Genericos Espanoles Laboratorio

S.A.Cólquide, 6 – Portal 2, 1

Oficina F.Las Rozas

28230 MADRID

Spain

Järnsackaroskomplex

FERIV 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61346 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

HIERRO SACAROSA FME 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

Laboratorios Normon S.A.

Ronda de Valdecarrizo 6

28760 Tres Cantos

Madrid

Spain

Järnsackaroskomplex

HIERRO SACAROSA NORMON 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

DE-58638 Iserlohn

Germany

Järnsackaroskomplex

FERMED 100 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION

100 mg/5 ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

VENOFER 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

MONOFERRO 100 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE O PARA PERFUSIÓN

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Sverige

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer®

20 mg/ml

Koncentrat till injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Sverige

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer®

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Sverige

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Sverige

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61346 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic

20 mg/ml

Koncentrat till injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Sverige

Orion Corporation,

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Finland

Järnsackaroskomplex

Ferion

20 mg/ml

Koncentrat till injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Sverige

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

MonoFer®

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

Pharmamatch B.V.

Egelenburg 2

Amsterdam GK – 1081

The Netherlands

Järnsackaroskomplex

IJzerhydroxide sacharose complex bevattende 20 mg/ml IJzer PHARMAMATCH, oplossing/concentraat voor oplossing voor injectie

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

FerroLogic 20 mg/ml, oplossing voor injectie of concentraat voor oplossing voor infusie

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

MonoFer 100 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer 20 mg/ml ijzer (III), oplossing voor injectie of concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

FERINJECT 50 mg ijzer/ml, oplossing voor injectie/infusie

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

CosmoFer 50 mg/ml oplossing voor infusie en injectie

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

Pharmachemie B.V.

Haarlem – 2031 GA

The Netherlands

Järnsackaroskomplex

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH, oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Storbritannien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnsackaroskomplex

Venofer

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Storbritannien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Monofer

100 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Storbritannien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)isomaltosidkomplex

Diafer

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Intravenös användning

Storbritannien

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

Holbaek DK-4300

Denmark

Järn(III)-hydroxiddextrankomplex

Cosmofer

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

intramuskulär användning

Storbritannien

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Else-Kröner-Strasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Järnsackaroskomplex

Ferrologic

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Storbritannien

VIFOR France SA

7–13 Boulevard Paul Emile Victor

92521 Neuilly-sur-Seine

France

Järnkarboxymaltos

Ferinject

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Intravenös användning