Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 367/11


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 september 2017 t.o.m. 30 september 2017

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2017/C 367/02)

Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

28.9.2017

Zanil and associated names, and generic products thereof

Oxyclozanide

Se bilaga I

Se bilaga I

29.9.2017

21.9.2017

Vancomycin

Vancomycin

Se bilaga II

Se bilaga II

22.9.2017

25.9.2017

Moxidectin

Moxidectin

Se bilaga III

Se bilaga III

26.9.2017


(1)  EUT L 311, 28.11.01, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.01, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över namn, läkemedelsform, de veterinärmedicinska läkemedlens styrkor, djurart, administreringsväg, sökande/innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Sökande/innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurart

Administreringsväg

Österrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Belgien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

Zanil

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Belgien

Merial SAS

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Distocur

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Belgien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Niltrem

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Bulgarien

Ceva Sante Animale

10 Avenue de la Ballastiere

33500 Libourne Cedex

France

DOUVISTOME

ДОВИСТОМ

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får, getter

Oral

Bulgarien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Bulgarien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Rumenil 34 mg/ml Oral Suspension for cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Kroatien

Merial SAS

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

DISTOCUR 34 mg/mL, suspenzija za peroralnu primjenu, za goveda i ovce

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Danmark

Merial

Post box 7123

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Distocur

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Frankrike

Intervet

Rue Olivier de Serres

Angers Technopole

49071 Beaucouze Cedex

France

ZANIL SUSPENSION

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Frankrike

Ceva Sante Animale

10 Avenue de la Ballastiere

33500 Libourne

France

DOUVISTOME

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Frankrike

Merial

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

DISTOCUR

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Frankrike

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

CHANIL 34 MG/ML SUSPENSION BUVABLE POUR BOVINS

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Tyskland

Merial GmbH

Am Söldnermoos 6

85399 Hallbergmoos

Germany

Distocur

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Ungern

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Rumenil

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Irland

Intervet Ireland Ltd.

Magna Drive

Magna Business Park

Citywest Road

Dublin 24

Ireland

Zanil Fluke Drench

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Chanil 34 mg/ml oral suspension for cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Rumenil 34 mg/ml oral suspension for cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Irland

Merial SAS,

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

DISTOCUR 34 mg/ml Oral suspension

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Italien

Merial Italia S.p.A.

Viale Luigi Bodio, 37/b

20158 Milano

Italy

DISTOCUR

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Italien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

RUMENIL 34 mg/ml oral suspension for cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Norge

Merial Norden A/S

Slotsmarken 13

Horshlom 2970

Denmark

Distocur

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Polen

Merial SAS

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Distocur

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Portugal

Merial SAS

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

DISTOCUR 34 mg/ml Oral suspension

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Rumänien

Ceva Sante Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne

France

Douvistome

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Slovenien

MERIAL SAS

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Distocur 34 mg/ml peroralna suspenzija za govedo in ovce

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Slovenien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

Oxyfluke Drench 34 mg/ml peroralna suspenzija za govedo in ovce

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Spanien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Rumenil 34 mg/ml suspensión oral para bovino

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Spanien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

Oxyfluke drench 34 mg/ml suspensión oral para bovino y ovino

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Nederländerna

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Chanil 34 mg/ml

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Nederländerna

Merial SAS

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Distocur 34 mg/ml

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Nederländerna

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

Oxyfluke 34 mg/ml

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Storbritannien

Intervet UK Ltd

Walton Manor

Walton

Milton Keynes MK7 7AJ

United Kingdom

Zanil Fluke Drench 34 mg/ml Oral Suspension

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Storbritannien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Storbritannien

Merial Animal Health Limited,

PO Box 327

Sandringham House Harlow Business Park Harlow

Essex CM19 5TG

United Kingdom

Distocur 34 mg/ml Oral Suspension for cattle and sheep

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral

Storbritannien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd

Loughrea

Co. Galway

Ireland

Rumenil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur

Oral

Storbritannien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

Oxyfluke Drench 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle and Sheep

Oxyklozanid

34 mg/ml

Oral suspension

Nötkreatur, får

Oral


BILAGA II

Medlemsstat

EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Produktnamn

INN + Styrka

Läkemedelsform

Administreringssätt

Österrike

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Riemser Pharma Gmbh

Vancomycin Enterocaps 250 Mg Kapseln

VANKOMYCIN HYDROKLORID 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Österrike

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Mip Pharma Austria Gmbh

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Mip Pharma Austria Gmbh

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Arcana Arzneimittel Gmbh

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Österrike

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 513 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1026 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Österrike

Hospira Deutschland Gmbh

Vanycin

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vamysin

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vamysin

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Hospira Benelux Bvba

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Belgien

Hospira Benelux Bvba

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Belgien

Hospira Benelux Bvba

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 500 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Fresenius Kabi Nv-Sa

Vancomycine Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Fresenius Kabi Nv-Sa

Vancomycine Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Vancomycine Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Sandoz N.V.

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Sandoz N.V.

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vancomycine Teva

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vancomycine Teva

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Vancomylan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Vancomylan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

DIREKT INTRAVENÖS INJEKTION

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Vancomylan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc.

Vancocin Cp

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G AMPULL

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

ANVÄNDNING FÖR INHALATION

Bulgarien

Actavis Group Ptc Ehf.

аквисцин

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 000 000  IE INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Actavis Group Ptc Ehf.

аквисцин

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 000  IE INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Mip Pharma Gmbh

ванкомицин Mip

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Bulgarien

Mip Pharma Gmbh

ванкомицин Mip

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Bulgarien

Fresenius Kabi Bulgaria Eood

ванкомицин каби

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Fresenius Kabi Bulgaria Eood

ванкомицин каби

VANKOMYCIN 500 MG

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Fresenius Kabi Bulgaria Eood

ванкомицин каби

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Bulgarien

Hospira Uk Ltd

ванкомицин хоспира

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Bulgarien

Hospira Uk Ltd

ванкомицин хоспира

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Adimicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG/1000 MG

PULVER TILL INJEKTION

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Adimicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG/500 MG

PULVER TILL INJEKTION

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Sandoz D.O.O.

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 0,5 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Sandoz D.O.O.

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Kroatien

Fresenius Kabi D.O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Fresenius Kabi D.O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Cnp Pharma Gmbh

Vankomicin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Cnp Pharma Gmbh

Vankomicin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Kroatien

Pharmaswiss D.O.O.

Vankomicin Pharmaswiss

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Kroatien

Pharmaswiss D.O.O.

Vankomicin Pharmaswiss

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Cypern

Sapiens Pharmaceuticals Ltd

Vanco

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Cypern

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Vancomycin Hydrochloride Pharmaceutical Trading

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Cypern

Mylan S.A.S

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Cypern

Mylan S.A.S

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Lek Pharmaceuticals D.D.

Edicin

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tjeckien

Lek Pharmaceuticals D.D.

Edicin

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tjeckien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Fresenius Kabi S.R.O

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Fresenius Kabi S.R.O

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tjeckien

Mylan S.A.S

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tjeckien

Mylan S.A.S

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tjeckien

Hospira Uk Ltd

Vanmicira

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Danmark

Mip Pharma Gmbh

Bactocin

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Mip Pharma Gmbh

Bactocin

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Strides Arcolab International Limited

Vancocin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Danmark

Strides Arcolab International Limited

Vancocin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Danmark

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin ”cnp”

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin ”cnp”

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Farmaplus A.S.

Vancomycin ”farmaplus”

VANKOMYCIN HYDROKLORID 0,5 G FLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Farmaplus A.S.

Vancomycin ”farmaplus”

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G FLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Danmark

Fresenius Kabi Ab

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Fresenius Kabi Ab

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Orion Corporation

Vancomycin Orion

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Orion Corporation

Vancomycin Orion

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Sandoz A-S

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Sandoz A-S

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Teva Denmark A-S

Vancomycin Teva

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG/1000 G

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

KUTAN ANVÄNDNING

Danmark

Teva Denmark A-S

Vancomycin Teva

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG/MG

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

KUTAN ANVÄNDNING

Danmark

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Danmark

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Danmark

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1026 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Danmark

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 513 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

ORAL ANVÄNDNING

Estland

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Estland

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Estland

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Finland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Finland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Orion Corporation

Vancomycin Orion

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Orion Corporation

Vancomycin Orion

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Sandoz A-S

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Sandoz A-S

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Finland

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Finland

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Finland

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Fresenius Kabi France S.A.S.

Vancomycine Kabi

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Fresenius Kabi France S.A.S.

Vancomycine Kabi

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Mip Pharma Gmbh

Vancomycine Mip

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1020 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Mip Pharma Gmbh

Vancomycine Mip

VANKOMYCIN HYDROKLORID 510 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Mylan S.A.S

Vancomycine Mylan

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1,025 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Mylan S.A.S

Vancomycine Mylan

VANKOMYCIN HYDROKLORID 128,25  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Mylan S.A.S

Vancomycine Mylan

VANKOMYCIN HYDROKLORID 256,5  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Mylan S.A.S

Vancomycine Mylan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Sandoz

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Sandoz

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Sandoz

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 125,18  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Sandoz

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 256,3  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Frankrike

Sandoz

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Vanco

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Vanco

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Cell Pharm Gmbh

Vanco-Cell

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1025 MG/1025 MG

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING/PULVER TILL ORAL LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Cell Pharm Gmbh

Vanco-Cell

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,5  MG/512,5  MG

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING/PULVER TILL ORAL LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Riemser Pharma Gmbh

Vancomycin ”lederle” 1000

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Riemser Pharma Gmbh

Vancomycin ”lederle” 500

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,6 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Cp

VANKOMYCIN HYDROKLORID

1 025,2  – 1 040,2  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Cp

VANKOMYCIN HYDROKLORID

512,6  – 520,1 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel Gmbh

Vancomycin Dr. Eberth

VANKOMYCIN HYDROKLORID 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel Gmbh

Vancomycin Dr. Eberth

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Riemser Pharma Gmbh

Vancomycin Enterocaps 250 mg

VANKOMYCIN HYDROKLORID 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Hexal Ag

Vancomycin Hexal

VANKOMYCIN HYDROKLORID 0,5 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Hexal Ag

Vancomycin Hexal

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Hospira Deutschland Gmbh

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 952,38  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Hospira Deutschland Gmbh

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 476,19  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Lyomark Pharma Gmbh

Vancomycin Lyomark

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1025 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONS-/INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Lyomark Pharma Gmbh

Vancomycin Lyomark

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,5 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip Pharma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip Pharma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Mylan Dura Gmbh

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

DIREKT INTRAVENÖS INJEKTION

Tyskland

Mylan Dura Gmbh

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

DIREKT INTRAVENÖS INJEKTION

Tyskland

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Vancomycin Ratiopharm

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,5 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vanco-Ratiopharm

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1026 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vanco-Ratiopharm

VANKOMYCIN HYDROKLORID 513 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Mip Pharma Gmbh

Vanco-Saar

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1020 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Mip Pharma Gmbh

Vanco-Saar

VANKOMYCIN HYDROKLORID 510 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Tyskland

Cnp Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Cnp Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Tyskland

Mip Pharma Gmbh

Vancosan Oral

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING

ORAL ANVÄNDNING

Grekland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Farmaplus A.S.

Vancomycin Farmaplus 1000 Mg

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,2  MG ENHETER

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Farmaplus A.S.

Vancomycin Farmaplus 500 Mg

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,571  MG ENHETER

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Generics Pharma Hellas Ltd

Vancomycin Generics

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Grekland

Generics Pharma Hellas Ltd

Vancomycin Generics

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hydrochloride Hospira

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Grekland

Fresenius Kabi Hellas A.E.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Fresenius Kabi Hellas A.E.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Norma Hellas S.A.

Vancomycin Norma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Vocate φαρμακευτικη αε

Vancomycin Vocate

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Vocate φαρμακευτικη αε

Vancomycin Vocate

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Finixfarm Ltd

Vancomycin φοινιξφαρμ

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Pharmaserve-Lilly Saci

Voncon

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Demo Abee

Vondem

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Demo Abee

Vondem

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Vianex S.A.

Voxin® 1 g/INJEKTIONSFLASKA

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Grekland

Vianex S.A.

Voxin® 500 mg/INJEKTIONSFLASKA

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Selamat

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Selamat

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Pharmacologic Kft

Vancocin

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Ungern

Fresenius Kabi Hungary Kft.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Fresenius Kabi Hungary Kft.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Pharmaswiss česká Republika S.R.O.

Vancomycin Pharmaswiss

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Ungern

Pharmaswiss česká Republika S.R.O.

Vancomycin Pharmaswiss

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt

Vancomycin-Human Teva Gyógyszergyár

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt

Vancomycin-Human Teva Gyógyszergyár

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Fresenius Kabi Ab

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Fresenius Kabi Ab

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Island

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Island

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Island

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Flynn Pharma Ltd.

Vancocin

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Flynn Pharma Limited

Vancocin

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING OCH

PULVER TILL ORAL LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Irland

Flynn Pharma Limited

Vancocin Matrigel

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Irland

Flynn Pharma Ltd.

Vancocin Matrigel

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Irland

Flynn Pharma Limited

Vancocin Matrigel

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Irland

Flynn Pharma Ltd.

Vancocin Matrigel

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Irland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis Group

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis Group

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Fresenius Kabi Limited

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Fresenius Kabi Limited

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

VANKOMYCIN 50 MG/ML

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Irland

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Irland

Generics [uk] Limited

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Generics [uk] Limited

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Mcdermott Laboratories Ltd

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Irland

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem Enterprises

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem Enterprises Ltd.

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Pfizer Healthcare Ireland

Vancomycin Pfizer Healthcare Ireland

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Irland

Pfizer Healthcare Ireland

Vancomycin Pfizer Healthcare Ireland

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Italien

Genetic Spa

Levovanox

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Genetic Spa

Levovanox

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Italien

Genetic Spa

Levovanox

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Genetic Spa

Maxivanil

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Genetic Spa

Maxivanil

VANKOMYCIN HYDROKLORID 256 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Italien

Genetic Spa

Maxivanil

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Eli Lilly Italia S.P.A.

Vancocina A.P.

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Hikma Italia S.P.A.

Vancomicina

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Hikma Italia S.P.A.

Vancomicina Hikma

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Hikma Italia S.P.A.

Vancomicina Hikma

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG FLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Hospira Spa

Vancomicina Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1,025 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Hospira Spa

Vancomicina Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,5 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Italien

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Italien

Mylan S.P.A.

Vancomicina Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Farmaplus As

Vancomycin Farmaplus

VANKOMYCIN 50 MG/ML

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Italien

Pharmatex Italia Srl

Vancotex

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Pharmatex Italia Srl

Vancotex

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Fisiopharma Srl

Zengac

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Italien

Fisiopharma Srl

Zengac

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Lettland

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 000 000  IE G

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Lettland

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Pfizer Europe Ma Eeig

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Pfizer Europe Ma Eeig

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Lettland

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Litauen

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Teva Pharma B.V.

Vancomycin Teva

VANKOMYCIN 1000 IE/MG

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Litauen

Mip Pharma Gmbh

Vancosan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vamysin

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vamysin

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Luxemburg

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Luxemburg

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Luxemburg

Sandoz N.V.

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Luxemburg

Sandoz N.V.

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vancomycine Teva

VANKOMYCIN 1000MG/20 ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Vancomycine Teva

VANKOMYCIN

500 MG/10 ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Malta

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Malta

Norma Hellas S.A.

Vancomycin Norma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Malta

WockHÅRDt Uk Ltd

Vancomycin WockHÅRDt Uk Ltd

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Nederländerna

Eurocept B.V.

Vancocin Cp

VANKOMYCIN 500 MG OCH 1000 MG

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Eurocept B.V.

Vancocin Cp

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL

ORAL ANVÄNDNING

Nederländerna

Hospira Benelux Bvba

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 1000 MG OCH 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Nederländerna

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycine Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycine Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Fresenius Kabi Nederland B.V.

Vancomycine Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Fresenius Kabi Nederland B.V.

Vancomycine Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycine Hikma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycine Hikma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Mylan B.V.

Vancomycine Mylan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Mylan B.V.

Vancomycine Mylan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Pfizer B.V.

Vancomycine Pfizer

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Pfizer B.V.

Vancomycine Pfizer

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Pharma Regulatory Solutions Ltd.

Vancomycine Pharma Regulatory

VANKOMYCIN 500 MG PER INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Pharma Regulatory Solutions Ltd.

Vancomycine Pharma Regulatory

VANKOMYCIN 1000 MG PER INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Sandoz B.V.

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Sandoz B.V.

Vancomycine Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Vancomycine Teva

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Vancomycine Teva

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycine Xellia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1026 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Nederländerna

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycine Xellia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 513 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis Group Ptc Ehf.

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis Group Ptc Ehf.

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp Pharma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Fresenius Kabi Norge As

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Fresenius Kabi Norge As

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Farmaplus A.S.

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G FLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Farmaplus A.S.

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN HYDROKLORID 0,5 G FLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Pfizer As

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Pfizer As

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Norge

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Norge

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Sandoz Gmbh

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Sandoz Gmbh

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Mip Pharma Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1020 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Polen

Mip Pharma Polska Sp. Z O.O.

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN HYDROKLORID 510 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Polen

Sandoz Gmbh

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Polen

Sandoz Gmbh

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Axellia Pharmaceuticals ApS

Vancomicina Axelia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Axellia Pharmaceuticals ApS

Vancomicina Axelia

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, S.A.

Vancomicina Azevedos

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, S.A.

Vancomicina Azevedos

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Accord Healthcare Limited

Vancomicina Combino

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG FLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Accord Healthcare Limited

Vancomicina Combino

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG FLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Vancomicina Generis

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Vancomicina Generis

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomicina Hikma

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomicina Hikma

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomicina Hikma

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomicina Hikma

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Labesfal Laboratorios Almiro, S.A.

Vancomicina Labesfal

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Labesfal Laboratorios Almiro, S.A.

Vancomicina Labesfal

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Laboratórios Normon, S.A.

Vancomicina Normon

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1026 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Portugal

Laboratórios Normon, S.A.

Vancomicina Normon

VANKOMYCIN HYDROKLORID 513 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Portugal

Quimedical Produtos Farmacêuticos, Lda

Vancomicina Quimedical

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1025 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Quimedical Produtos Farmacêuticos, Lda

Vancomicina Quimedical

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Hospira Portugal Lda

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Hospira Portugal Lda

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Portugal

Anfarm Hellas, S.A

Vangrotin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 INJEKTIONSFLASKA

Pulver till infusionsvätska, lösning

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Rumänien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Rumänien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Rumänien

Mylan S.A.S

Vancomicina Farmaplus

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

DIREKT INTRAVENÖS INJEKTION

Rumänien

Mylan S.A.S

Vancomicina Farmaplus

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

DIREKT INTRAVENÖS INJEKTION

Rumänien

Hospira Uk Ltd

Vancomicină Hospira

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Rumänien

Fresenius Kabi Romania S.R.L.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Rumänien

Fresenius Kabi Romania S.R.L.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Rumänien

Pharmaswiss česká Republika S.R.O.

Vancomicină Pharmaswiss

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 025,14  MG/20 ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Rumänien

Pharmaswiss česká Republika S.R.O.

Vancomicină Pharmaswiss

VANKOMYCIN HYDROKLORID 512,57  MG/10 ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Rumänien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Rumänien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Rumänien

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN HYDROKLORID 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Slovakien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovakien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Edicin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovakien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovakien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovakien

Mylan S.A.S.

Vancomycin FarmaPlus

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovakien

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Slovakien

Fresenius Kabi S.R.O

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovakien

Fresenius Kabi S.R.O

Vancomycin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovakien

Mylan S.A.S

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Slovakien

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Pharmaswiss

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Edicin

VANKOMYCIN 1 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Edicin

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Mylan S.A.S

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Slovenien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vankomicin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vankomicin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

FarmaPlus AS

Vankomicin FarmaPlus

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

FarmaPlus AS

Vankomicin FarmaPlus

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh

Vankomicin Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh

Vankomicin Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Vankomicin Lek

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Vankomicin Lek

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Pfizer Luxembourg Sarl

Vankomicin Pfizer

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Slovenien

Pfizer Luxembourg Sarl

Vankomicin Pfizer

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomicina CNP

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Cnp Pharma Gmbh

Vancomicina CNP

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Hospira Productos Farmacéuticos Y Hospitalarios, S.L.

Vancomicina Hospira

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Spanien

Hospira Productos Farmacéuticos Y Hospitalarios, S.L.

Vancomicina Hospira

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Spanien

Accord Healthcare S.L.U.

Vancomicina IV Accord

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Accord Healthcare S.L.U.

Vancomicina IV Accord

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Fresenius Kabi España S.A.U.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Fresenius Kabi España S.A.U.

Vancomicina Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Kern Pharma, S.L.

Vancomicina Kern Pharma

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Kern Pharma, S.L.

Vancomicina Kern Pharma

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

Vancomicina Mylan

VANKOMYCIN 50 MG/ML

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Laboratorios Normon, S.A.

Vancomicina Normon

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Laboratorios Normon, S.A.

Vancomicina Normon

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Pfizer, S.L.

Vancomicina Pfizer

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Pfizer, S.L.

Vancomicina Pfizer

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Laboratorio Ramon Sala, S.L

Vancomicina Sala

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Spanien

Laboratorio Ramon Sala, S.L

Vancomicina Sala

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Pharmacodane Aps

Vancocin

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Sverige

Farmaplus A.S.

Vancomycin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1 G FLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Farmaplus A.S.

Vancomycin

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG FLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Sverige

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Sverige

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Cnp Pharma Gmbh

Vancomycin Cnp

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Farmaplus As

Vancomycin Farmaplus

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Hospira Enterprise Bv

Vancomycin Hospira

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Mylan Hospital As

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Mylan Hospital As

Vancomycin Mylan

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Orion Corporation

Vancomycin Orion

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Orion Corporation

Vancomycin Orion

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Sandoz A-S

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Sandoz A-S

Vancomycin Sandoz

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Sverige

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Sverige

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Sverige

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Flynn Pharma Ltd.

Vancocin

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Flynn Pharma Ltd.

Vancocin

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Flynn Pharma Limited

Vancocin Matrigel

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Flynn Pharma Ltd.

Vancocin Matrigel

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Actavis Group Ptc Ehf.

Vancomycin Actavis

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Co-Pharma Limited

Vancomycin Co-Pharma

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Co-Pharma Limited

Vancomycin Co-Pharma

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Fresenius Kabi Limited

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Fresenius Kabi Limited

Vancomycin Fresenius Kabi

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Vancomycin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Hospira Uk Ltd

Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Laboratorio Reig Jofre, S.A.

Vancomycin Laboratorio Reig Jofré

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Laboratorio Reig Jofre, S.A.

Vancomycin Laboratorio Reig Jofré

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL ORAL LÖSNING OCH PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip Pharma Gmbh

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Mip Pharma Gmbh

Vancomycin Mip Pharma Gmbh

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Morningside Healthcare Ltd

Vancomycin Morningside Healthcare

VANKOMYCIN HYDROKLORID 128,15  MG KAPSEL

KAPSEL, HÅRD

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem Enterprises

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Noridem Enterprises Ltd

Vancomycin Noridem Enterprises

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Nrim Limited

Vancomycin Nrim

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Nrim Limited

Vancomycin Nrim

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Pfizer Limited

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Pfizer Limited

Vancomycin Pfizer

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Sandoz Ltd

Vancomycin Sandoz Ltd

VANKOMYCIN HYDROKLORID 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Sandoz Ltd

Vancomycin Sandoz Ltd

VANKOMYCIN HYDROKLORID 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Teva Uk Limited

Vancomycin Teva Uk

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Teva Uk Limited

Vancomycin Teva Uk

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

WockHÅRDt Uk Ltd

Vancomycin WockHÅRDt Uk Ltd

VANKOMYCIN 1 G INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

WockHÅRDt Uk Ltd

Vancomycin WockHÅRDt Uk Ltd

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING OCH ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia Pharmaceuticals

VANKOMYCIN 250 MG KAPSEL

KAPSEL

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps

VANKOMYCIN 125 MG KAPSEL

KAPSEL

ORAL ANVÄNDNING

Storbritannien

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps

VANKOMYCIN 1000 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING

Storbritannien

Xellia Pharmaceuticals Aps

Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps

VANKOMYCIN 500 MG INJEKTIONSFLASKA

PULVER TILL KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

INTRAVENÖS ANVÄNDNING


BILAGA III

Förteckning över namn, läkemedelsformer, de veterinärmedicinska läkemedlens styrkor, djurslag, administreringsvägar, sökande/innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Sökande/innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Läkemedelsform

Styrka

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Continental Farmaceutica SPRL

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIMOXECTIN 18,92  mg/g, Gel zum Eingeben für Pferde und Ponys

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

EQUEST PRAMOX 19,5  mg/g + 121,7  mg/g Gel zum Eingeben für Pferde

Moxidektin, prazikvatel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

EQUEST 18,92  mg/g, Gel zum Eingeben für Pferde und Ponys

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Lösung zum Eingeben für Schafe

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

Cydectin 1 mg/ml – Lösung zum Eingeben für Schafe

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Österrike

Continental Farmaceutica SPRL

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g Gel zum Eingeben für Pferde

Moxidektin, prazikvatel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

CYDECTIN 5 mg/ml POUR-ON – Lösung zum Übergießen für Rinder

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 1 % m/v

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 0,1  %

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 0,5  %

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 10 % LA

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin Triclamox 1 mg/ml+50 mg/ml solution orale pour ovins

Moxidektin

triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml solution pour-on pour bovins

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest Gel Oral

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest Pramox gel oral

Moxidektin

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Belgien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equimoxectin gel oral

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Belgien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox gel oral

Moxidektin

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest oral gel

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Tjeckien

Zoetis Česká republika s.r.o. Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

Equest 18,92  mg/g perorální gel

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg

Häst och ponny

Oral

Tjeckien

Zoetis Česká republika s.r.o. Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

Equest Pramox perorální gel

Moxidektin

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Tjeckien

Zoetis Česká republika s.r.o. Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

Equipramox perorální gel

Moxidektin

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Danmark

Zoetis Finland OY

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin Pour-On Vet.

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Danmark

Zoetis Finland OY

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin TriclaMox

Moxidektin,

triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Danmark

Zoetis Finland OY

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin TriclaMox

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Danmark

Zoetis Finland OY

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin Vet.

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Danmark

Zoetis Finland OY

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin Vet.

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Danmark

Zoetis Finland OY

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Equest Pramox Vet.

Moxidektin,

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Danmark

Zoetis Finland OY

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Equest Vet.

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg

Häst och ponny

Oral

Danmark

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equimoxectin

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Danmark

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox

Moxidektin,

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Estland

Zoetis Belgium S.A.

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest 2 % Oral Gel for Horses

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Estland

Zoetis Belgium S.A.

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest Pramox Oral Gel

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Estland

Continental Farmaceutica Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Finland

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin Pour-On vet

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Finland

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Equest Pramox

Moxidektin,

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Finland

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Equest vet

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Finland

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equimoxectin vet

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Finland

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox vet

Moxidektin,

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Frankrike

ZOETIS France

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

EQUEST GEL ORAL

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Frankrike

ZOETIS France

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

EQUEST PRAMOX

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Frankrike

ZOETIS France

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

MOXIQUEST GEL ORAL

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Frankrike

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIMOXECTIN 18,92  MG/G GEL ORAL POUR CHEVAUX ET PONEYS

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Frankrike

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIPRAMOX 19,5  MG/G + 121,7 MG/G GEL ORAL

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE 0,1  % SOLUTION ORALE POUR OVINS

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE 0,5  % SOLUTION POUR-ON POUR BOVINS

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE 10 % LA POUR BOVINS

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE LA 20 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE TRICLAMOX 1 MG/ML + 50 MG/ML SOLUTION BUVABLE POUR OVINS

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

ZERMEX 2 % LA SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

ZERMEX 10 % LA SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Frankrike

ZOETIS FRANCE

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

CYDECTINE TRICLAMOX 5 MG/ML + 200 MG/ML SOLUTION POUR POUR-ON POUR BOVINS

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Frankrike

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

ZERMEX 5 MG/ML SOLUTION POUR-ON POUR BOVINS

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Frankrike

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

ZERMEX 1 MG/ML SOLUTION ORALE POUR OVINS

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Tyskland

CC-Pharma GmbH

In den Feldern 2

D-54570 Densborn

Germany

Equest Pramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g

Moxidektin

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Tyskland

Continental Farmaceutica s.p.r.

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g

Moxidektin

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Tyskland

Continental Farmaceutica s.p.r.

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equimoxectin 18,92  mg/g

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstr. 1

D-10785 Berlin

Germany

Cydectin 1 % Injektionslösung

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Equest Orales Gel

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Cydectin 0.1 % orale Lösung für Schafe

Moxidektin

Oral suspension

1 mg/ml

Får

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Cydectin 10 % LA für Rinder

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Lösung zum Eingeben für Schafe

Moxidektin,

triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Equest Pramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g

Moxidektin,

prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Zermex 1 mg/ml

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstraße 1

D-10785 Berlin

Germany

Cydectin 0,5  % Pour-on

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN cattle

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN oral sheep

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN pour on cattle

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN 1 %

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN LA Cattle

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN 2 % sheep

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN TRICLAMOX SHEEP

Moxidektin,

triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

CYDECTIN TRICLAMOX CATTLE

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

EQUEST ORAL GEL

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Grekland

ZOETIS HELLAS Mesogeion 243

154 51 Neo Psixiko

Athens

Greece

EQUEST PRAMOX

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Ungern

Zoetis Hungary Kft.

1123 Budapest

Alkotás u. 53.

Hungary

Cydectin 1 % oldatos injekció juhok részére A.U.V.

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Ungern

Zoetis Hungary Kft.

1123 Budapest

Alkotás u. 53.

Hungary

Equest oral gél A.U.V.

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst

Oral

Ungern

Zoetis Hungary Kft.

1123 Budapest

Alkotás u. 53.

Hungary

Equest Pramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g oral gél A.U.V.

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Ungern

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g oral gél A.U.V.

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Island

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin TriclaMox

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Island

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Equest Pramox vet.

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Island

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox vet.

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Cydectin 0.1 % w/v oral solution for sheep.

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

CYDECTIN 0.5 % w/v Pour-On for cattle.

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Cydectin 1 % w/v Injectable Solution for Sheep

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

CYDECTIN 1 % w/v Solution for Injection for cattle.

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Cydectin 10 % LA Solution for Injection for Cattle.

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

CYDECTIN 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Oral Solution for sheep.

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for cattle.

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

EQUEST ORAL GEL, 18.92 mg/g, oral gel for horses and ponies

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Equest Pramox Oral Gel.

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Irland

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIMOXECTIN 18.92 mg/g, oral gel for horses and ponies.

Moxidektin

Oral gel

18.92 mg/g

Häst och ponny

Oral

Irland

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g oral gel.

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway

Ireland

Moxodectin 1 mg/ml oral solution for sheep

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Irland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway

Ireland

Symec 1 mg/ml oral solution for sheep

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

MOXIGRO 1 mg/ml Oral Solution for Sheep.

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

MOXIGRO 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Irland

Norbrook Laboratories Limited

Station Works Newry

Co. Down, BT35 6JP

Northern Ireland

Tauramox 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Italien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIPRAMOX

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Italien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIMOXECTIN

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN 0,1  % SOLUZIONE ORALE PER PECORE

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN 1 % INIETTABILE BOVINI

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

EQUEST GEL ORALE

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN TRICLAMOX SOLUZIONE ORALE PER PECORE

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN 0,5  % POUR-ON

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN 1 % SOLUZIONE INIETTABILE PER OVINI

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

EQUEST PRAMOX GEL ORALE

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN 2 % LA PER OVINI

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN 10 % LA

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

CYDECTIN TRICLAMOX POUR-ON PER BOVINI

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Lettland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest Pramox

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Lettland

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Litauen

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIPRAMOX 19,5  mg/g + 121,7  mg/g, geriamasis gelis

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Litauen

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUEST PRAMOX, geriamasis gelis

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Litauen

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUEST, 18,92  mg/g, geriamasis gelis arkliams

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst

Oral

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 0.1 % sol orale ovins

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 0.5 % pour-on bovins

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 1 %

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin 10 % LA

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin Triclamox bovins

Moxidektin, triklabendazol

Transkutan lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin triclamox ovins

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest 18.92 mg/g gel oral chevaux, poneys

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest pramox gel oral

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Norge

Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland

Equest Pramox vet

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Norge

Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland

EQUEST VET

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst

Oral

Norge

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox vet

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Polen

Zoetis Polska Sp. z o. o.

ul. Postępu 17 B

02-676 Warszawa

Poland

Equest Pramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g oral gel

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Cydectin 0,5  % Solução para unção contínua para bovinos

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Cydectin 1 % Solução Injectável para bovinos

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Solução Oral para Ovinos

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml solução para unção contínua para bovinos

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

EQUEST GEL ORAL, 18,92  mg/g, gel oral para cavalos e póneis

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Equest Pramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g Gel oral para cavalos

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

121,7  mg/g

Häst

Oral

Rumänien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUEST GEL ORAL 18,92  mg/g

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Slovakien

Zoetis Česká republika, s.r.o. Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

Equest 18,92  mg gél na perorálne použitie

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Slovakien

Zoetis Česká republika, s.r.o. Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

EQUEST PRAMOX perorálny gél

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Slovakien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox perorálny gél

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Slovenien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

CYDECTIN 0,5  % POUR ON kožni poliv, raztopina za govedo

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Slovenien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml kožni poliv, raztopina za govedo

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Slovenien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUEST 18,92  mg/g peroralni gel za konje in ponije

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Slovenien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equest Pramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g peroralni gel

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Slovenien

Continental Farmaceutica,

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox 19,5  mg/g + 121,7  mg/g peroralni gel

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1 % PARA GANADO VACUNO

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN SOLUCIÓN ORAL AL 0,1  % PESO/VOLUMEN PARA GANADO OVINO

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN POUR-ON AL 0,5  % P/V PARA GANADO VACUNO

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1 % PARA GANADO OVINO

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

EQUEST GEL ORAL 18,92  mg/g, gel oral para caballos y ponis

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN 10 % L.A. PARA GANADO VACUNO

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

EQUEST PRA-MOX

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN LARGA ACCION 20 mg/ml PARA OVINO

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN TRICLAMOX 1 mg/ml + 50 mg/ml SOLUCION ORAL PARA OVINO

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

CYDECTIN TRICLAMOX 5 mg/ml + 200 mg/ml SOLUCIÓN POUR-ON PARA BOVINO

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Spanien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIMOXECTIN 18,92  mg/g gel oral para equino y ponis

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Spanien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

EQUIPRA-MOX 19,5  mg/g + 121,7  mg/g gel oral

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa 20 B

Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas (Madrid)

Spain

BIODECTIN

Moxidektin, Clostridium septicum, Clostridium perfringens D, Clostridium tetani, Clostridium novyi, Clostridium chauvoei, Corynebacterium pseudotuberculosis

Injektionsvätska, lösning

5 mg/ml;

2,5 IU;

5,0 IU;

2,5 IU;

3,5 IU;

9/10 % protection,

0,05 EIAU

Får

Subkutan

Sverige

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin vet.

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Sverige

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Triclamox vet.

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Sverige

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin® vet

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst

Oral

Sverige

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Cydectin comp vet.

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Sverige

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equimoxectin vet

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst

Oral

Sverige

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox vet

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Nederländerna

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

Cydectin 0,1  % w/v orale oplossing voor schapen

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Nederländerna

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

CYDECTIN 0,5  % W/V POUR-ON, oplossing voor runderen

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Nederländerna

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

Equest orale gel, 18,92  mg/g, orale gel voor paarden en pony's

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Nederländerna

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

EQUEST PRAMOX 19,5  mg/g en 121,7  mg/g orale gel

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g

Häst

Oral

Nederländerna

Wirtz Farma B.V.

Europaweg 26

9636HT Zuidbroek

The Netherlands

CYDECTIN 0,5  % W/V POUR-ON VOOR RUNDVEE

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Nederländerna

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

CYDECTIN TRICLAMOX 1 mg/ml + 50 mg/ml orale oplossing voor schapen

Moxidektin, triklabendazol

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Nederländerna

Wirtz Farma B.V.

Europaweg 26

9636HT Zuidbroek

The Netherlands

Cydectin 0,1  %, orale oplossing voor schapen

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Nederländerna

Holland Animal Care B.V.

Rijssensestraat 158

7642NN Wierden

The Netherlands

CYDECTIN 0,5  % W/V POUR-ON VOOR RUNDVEE

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Nederländerna

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equimoxectin 18,92  mg/g orale gel voor paarden en ponies

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Nederländerna

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g orale gel

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin 0.1 % w/v Oral Solution for Sheep

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin 0.5 % w/v Pour-On for Cattle

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin 1 % w/v Solution for Injection for Cattle

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin 1 % w/v Solution for Injection for Sheep

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin 10 % LA Solution for Injection for Cattle

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Oral Solution for Sheep

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

50 mg/ml

Får

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for Cattle

Moxidektin, triklabendazol

Pour-on, lösning

5 mg/ml

200 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Equest Oral Gel 18.92 mg/g Oral Gel for Horses and Ponies

Moxidektin

Oral gel

18,92  mg/g

Häst och ponny

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Equest Pramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g Oral Gel

Moxidektin

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Storbritannien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equimoxectin 18.92 mg/g, Oral Gel for Horses and Ponies

Moxidektin

Oral gel

18.92 mg/g

Häst och ponny

Oral

Storbritannien

Continental Farmaceutica

Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Equipramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g Oral Gel

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Moxigro 1 mg/ml Oral Solution for Sheep

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Moxigro 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Moxiquest 18.92 mg/g Oral Gel for Horses & Ponies

Moxidektin

Oral gel

18.92 mg/g

Häst och ponny

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Pramoxiquest Oral Gel for Horses and Ponies

Moxidektin, prazikvantel

Oral gel

19,5  mg/g 121,7  mg/g

Häst och ponny

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Zermex 0.1 % w/v Oral Solution for Sheep

Moxidektin

Oral lösning

1 mg/ml

Får

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Zermex 0.5 % w/v Pour-on Solution for Cattle

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Zermex 1 % w/v Solution for Injection for Sheep

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

10 mg/ml

Får

Subkutan

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Zermex 100 mg/ml LA Solution for Injection for Cattle

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

100 mg/ml

Nötkreatur

Subkutan

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor

6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Zermex 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep

Moxidektin

Injektionsvätska, lösning

20 mg/ml

Får

Subkutan

Storbritannien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

Tauramox 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle

Moxidektin

Pour-on, lösning

5 mg/ml

Nötkreatur

Topikal – på djurets rygg