Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 410/5


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 oktober 2017 t.o.m. 31 oktober 2017

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2017/C 410/02)

Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

5.10.2017

Lincocin and its associated names

Lincomycin

Se bilaga I

Se bilaga I

9.10.2017


(1)  EUT L 311, 28.11.01, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.01, s. 1.


BILAGA I

Lista över namn, läkemedelsform, styrka hos det veterinärmedicinska läkemedlet, djurarter, administreringssätt, innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurart

Administreringssätt

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Lincocin 40 %

Linkomycin (som linkomycinhydroklorid)

400 mg/g

Pulver till oral lösning

Svin, Fjäderfä (broiler)

Oral (via dricksvatten)

Danmark

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Lincocin Vet

Linkomycinhydroklorid

400 mg/g

Pulver till oral lösning

Svin

Oral

Frankrike

Zoetis France

10 rue Raymond David

92240 Malakoff

France

LINCOCINE POUDRE SOLUBLE

Linkomycinhydroklorid

400 mg/g

Pulver till oral lösning

Svin, kyckling

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstr. 1

D-10785 Berlin

Germany

Albiotic Pulver 400 mg/g zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine

Linkomycinhydroklorid

470,6  mg lincomycin HCl/g (corresponding to 400 mg lincomycin/g)

Pulver för andvändning i dricksvatten

Svin

Oral

Ungern

Zoetis Hungary Kft.

Budapest, Alkotás u. 53., 1123 Hungary

Lincocin 400 mg/g por belsőleges oldathoz A.U.V.

Linkomycinhydroklorid

400 mg/g

Pulver till oral lösning

Svin, kyckling

för andvändning i dricksvatten

Irland

Zoetis Belgium SA

2nd Floor, Building 10

Cherrywood Business Park

Loughlinstown

Co. Dublin

Ireland

Lincocin Soluble Powder

Linkomycinhydroklorid

400 mg/g

Pulver till oral lösning

Svin

Oral via dricksvatten

Polen

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Postępu 17B

02–676 Warsaw

Poland

Lincocin 40 % 400 mg/g proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur

Lincomycin (som lincomycinhydrockorid)

400 mg/g

Pulver till oral lösning

Svin, kyckling

För andvändning i dricksvatten

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor, 6 St. Andrew Street

London EC4A 3AE

United Kingdom

Lincocin Soluble Powder 400 mg/g Powder for Oral Solution

Lincomycin

400 mg/g

Pulver till oral lösning

Svin

För andvändning i dricksvatten