Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/61


Motvärden för tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG

(2006/C 311/17)

Motvärden i Bulgariens och Rumäniens nationella valutor för tröskelvärdena i direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG, senast ändrade genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (1):

80 000 euro

BGN

Bulgariska lev

156 268

RON:

Nya rumänska leu

311 233

137 000 euro

BGN

Bulgariska lev

267 609

RON:

Nya rumänska leu

532 987

211 000 euro

BGN

Bulgariska lev

412 157

RON:

Nya rumänska leu

820 878

422 000 euro

BGN

Bulgariska lev

824 313

RON:

Nya rumänska leu

1 641 756

1 000 000 euro

BGN

Bulgariska lev

1 953 348

RON:

Nya rumänska leu

3 890 417

5 278 000 euro

BGN

Bulgariska lev

10 309 773

RON:

Nya rumänska leu

20 533 621


(1)  EUT L 333, 20.12.2005, s. 28.