Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1976:948) om ändring av skadeståndslivräntor1)

Utfärdad: 1976-11-25

Försäkringsinspektionen får med stöd av kungörelsen (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor meddela att berörda livräntor   föranledda av händelser inträffade efter utgången av år 1973   skall ökas med 5 % fr.o.m. den 1 januari 1977.

Ändringen avser alla livräntor enligt lagen som fastställts före den 1 januari 1977 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:948

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1977.