Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring

Denna förordning har enligt förordning (1998:1473) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1473).

Utfärdad den 25 maj 1989.

1 §

Ett årligt bidrag till den miljöskadeförsäkring som avses i 65 § miljöskyddslagen (1969:387) skall betalas med belopp som anges i bilaga 1.

SFS 1989:869

2 §

Bidrag till miljöskadeförsäkringen skall inte betalas i fråga om verksamheter som anges i bilaga 2.