Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1206 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359);utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver att i 20 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)Senaste lydelse av 20 § 2002:348. ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)