Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:886 Utkom från trycket den 14 juli 2009Förordning om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.;utfärdad den 25 juni 2009.Regeringen föreskriver att i 7 e § förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.Senaste lydelse av 7 e § 2005:1020. ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunnel Lindberg(Justitiedepartementet)