Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Finansinspektionens (2016:1021) tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntorUtkom från trycket den 29 november 2016Finansinspektionen beslutar, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.Livränta föranledd av en händelse som inträffat före den 1 januari 1974:Indextillägg till trafiklivränta som fastställts före den 1 januari 2016 utgår med 0,67 procent. Indextillägg till trafiklivränta som fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1967:663).Indextillägg till skadelivränta som fastställts före den 1 januari 2016 och som betalas med statsmedel utgår med 0,67 procent. Indextillägg till skadelivränta som fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1971:14).Indextillägg till annan ansvarslivränta än sådan som anges i 1 a och 1 b och som har fastställts mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2015 utgår med 0,67 procent. Indextillägg till ansvarslivränta som har fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1973:214).Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den 31 december 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 1,12 procent.Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.Beslutet gäller från och med den 1 januari 2017.ÖvrigtFinansinspektionen lämnar följande upplysningar.Indextillägg ska inte utgå för annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b i beslutet, dels har fastställts före den 1 januari 2004 (jfr SFS 1973:214).För livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den 31 december 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004 gäller:Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.Det som anges i punkten a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:1021 (Utkom d. 29 nov. 2016.)