Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 203 , 27/08/2002 s. 0007 - 0007Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag(1)(2)

(2002/C 203/06)

(Text av betydelse för EES)

SVERIGE

Beviljade trafiktillstånd

Kategori B: Trafiktillstånd som omfattar de begränsningar som anges i artikel 5.7 a i förordning (EEG) nr 2407/92

>Plats för tabell>

Återkallade tillstånd

Kategori B: Trafiktillstånd som omfattar de begränsningar som anges i artikel 5.7 a i förordning (EEG) nr 2407/92

>Plats för tabell>

(1) EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.

(2) Meddelats Europeiska kommissionen innan den 31 maj 2002.