Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 92/2


Meddelande från Republiken Slovakiens regering om en lista med behöriga myndigheter när det gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22 EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1)

(2006/C 92/02)

(Text av betydelse för EES)

I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22 EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten har Republiken Slovakien delgivit Europeiska gemenskapernas kommission följande lista med behöriga myndigheter:

1.   Huvudkontor för gruvdrift, Banská Štiavnica:

Adress:

Hlavný banský úrad

Kammerhofská č. 2

SK-969 50 Banská Štiavnica

tfn

(421-45) 692 15 46, (421-45) 692 15 53

fax

(421-45) 692 15 49

e-post:

hbubs@isternet.sk

www.hbu.sk

2.   Distiktskontor för gruvdrift, Bratislava:

Adress:

Obvodný banský úrad

Prievozská 30

SK-821 05 Bratislava

tfn

(421-2) 534 17 309

fax

(421-2) 534 17 300

e-post:

obuba@isternet.sk

3.   Distriktskontor för gruvdrift, Banská Bystrica:

Adress:

Obvodný banský úrad

ul. 9. mája č. 2

SK-975 90 Banská Bystrica

tfn

(421-48) 414 29 56

fax

(421-48) 414 29 41

e-post:

obubb@isternet.sk

4.   Distriktskontor för gruvdrift, Košice:

Adress:

Obvodný banský úrad

Timonova č. 23

SK-041 57 Košice

tfn

(421-55) 625 03 55

fax

(421-55) 729 65 05

e-post:

obuke@isternet.sk

5.   Distriktskontor för gruvdrift, Prievidza:

Adress:

Obvodný banský úrad

Matice slovenskej 10

SK-971 22 Prievidza

tfn

(421-46) 542 20 05

fax

(421-46) 542 20 05

e-post:

obupd@isternet.sk

6.   Distriktskontor för gruvdrift, Spišská Nová Ves:

Adress:

Obvodný banský úrad

Markušovská 1

SK-052 80 Spišská Nová Ves

tfn

(421-53) 442 52 56

fax

(421-53) 442 55 68

e-post:

obusnv@isternet.sk


(1)  EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.