Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/9


Meddelande från Tjeckiska republiken i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1)

(2006/C 93/06)

(Text av betydelse för EES)

I enlighet med artikel 10 i europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten:

Miljöministeriet fattar beslut om att upprätta undersökningsområden (tillstånd för prospektering efter och undersökning av kolväten) och genomför kontroller enligt lag nr 62/1988 Saml. (lagen om geologiska arbeten) i dess ändade lydelse.

Miljöministeriet fattar beslut om beviljande av förhandstillstånd att lämna in förslag om upprättande av undersökningsområden enligt lag nr 44/1988 Saml. (gruvlagen) i dess ändrade lydelse.

Den statliga gruvförvaltningen fattar genom sina regionala gruvmyndigheter beslut om att upprätta utvinningsplatser i enlighet med lag nr 44/1988 Saml. (gruvlagen) i dess ändrade lydelse.

Den statliga gruvförvaltningen utfärdar genom sina regionala gruvmyndigheter beslut om att tillåta gruvdrift (tillstånd att producera kolväten) i enlighet med lag nr 61/1988 Saml. (om gruvdrift, sprängämnen och den statliga gruvförvaltningen) i dess ändrade lydelse.

ADRESSLISTA

Miljöministeriet:

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10

Tjeckiska gruvförvaltningen:

Český báňský úřad

Kozí 4

CZ-110 01 Praha 1 – Staré Město

Kladnos regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Kladno

Kozí 4

CZ-110 01 Praha 1 – Staré Město

Příbrams regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Příbram

Nám. T.G. Masaryka 145

CZ-261 80 Příbram I

Plzeňs regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Plzeň

Hřímalého 11

CZ-301 00 Plzeň

Sokolovs regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Sokolov

B. Němcové 1932

CZ-356 01 Sokolov

Mosts regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Most

U města Chersonu 1429

CZ-434 61 Most

Liberecs regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Liberec

Tř. 1. máje 858/26

CZ-460 01 Liberec

Trutnovs regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Trutnov

Lomní 357

CZ-541 01 Trutnov

Brnos regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Brno

Cejl 13

CZ-601 42 Brno

Ostravas regionala gruvförvaltning:

Obvodní báňský úřad Ostrava

Veleslavínova 18

CZ-718 03 Ostrava 1


(1)  EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.