Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 december 2006 – kommissionen mot Österrike

(mål C‑257/05)

”Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 49 EG – Frihet att tillhandahålla tjänster – Skyldighet att vara etablerad på det nationella territoriet för att utföra kontroll av värmepannor och utrustning under tryck (’Kesselprüfstelle’)”

Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner (Artikel 49 EG) (se punkterna 20–34 och domslutet)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 49 EG – Frihet att tillhandahålla tjänster – Föreskrift i nationell lagstiftning om skyldighet för företag att ha sitt säte eller en filial inom det nationella territoriet för att utföra kontroll av värmepannor och utrustning under tryck (”Kesselprüfstelle”).

Domslut

Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 49 EG, genom att i 21.4 § i den federala lagen om säkerhetsåtgärder avseende ångpannor, tryckbärande kärl, behållare och rör (Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen für Dampfkessel, Druckbehälter, Versandbehälter und Rohrleitungen (Kesselgesetz)) anta föreskrift om att endast sökande som är etablerade i Österrike kan godkännas som inspektionsorgan för värmepannor.

Republiken Österrike skall ersätta rättegångskostnaderna.