Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland;

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland ska ha följande lydelse.

4 §

Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.
Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende.

SFS 2011:640

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)