Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnätFörarbeten2016:538Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation, i den ursprungliga lydelsen.Utkom från trycket den 3 juni 2016utfärdad den 26 maj 2016.1 §1 §I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.2 §2 §Termer som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.3 §3 §Post- och telestyrelsen är tvistlösningsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.4 §4 §När Post- och telestyrelsen prövar tvister enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten, om nätinnehavaren är en tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät och det är lämpligt, ta hänsyn till målen i 1 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.5 §5 §När Post- och telestyrelsen prövar tvister eller utövar tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten vid behov höra andra myndigheter som har särskild kunskap om en viss typ av infrastruktur. 6 §6 §Post- och telestyrelsen ansvarar för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.7 §7 §Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:538 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.