Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Utkom från trycket den 16 december 2016
beslutat den 8 december 2016.

Vid tillämpningen av 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet

Kapitel 25:

 

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

 

Kapitel 26:

 

Malm, slagg och aska

 

Kapitel 27:

 

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

 
 

utom:

 
 

ex 27.10: särskilda motorbränslen

 

Kapitel 28:

 

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

 
 

utom:

 
 

ex 28.09: sprängämnen

 
 

ex 28.13: sprängämnen

 
 

ex 28.14: tårgas

 
 

ex 28.28: sprängämnen

 
 

ex 28.32: sprängämnen

 
 

ex 28.39: sprängämnen

 
 

ex 28.50: giftiga ämnen

 
 

ex 28.51: giftiga ämnen

 
 

ex 28.54: sprängämnen

 

Kapitel 29:

 

Organiska kemikalier

 
 

utom:

 
 

ex 29.03: sprängämnen

 
 

ex 29.04: sprängämnen

 
 

ex 29.07: sprängämnen

 
 

ex 29.08: sprängämnen

 
 

ex 29.11: sprängämnen

 
 

ex 29.12: sprängämnen

 
 

ex 29.13: giftiga ämnen

 
 

ex 29.14: giftiga ämnen

 
 

ex 29.15: giftiga ämnen

 
 

ex 29.21: giftiga ämnen

 
 

ex 29.22: giftiga ämnen

 
 

ex 29.23: giftiga ämnen

 
 

ex 29.26: sprängämnen

 
 

ex 29.27: giftiga ämnen

 
 

ex 29.29: sprängämnen

 

Kapitel 30:

 

Farmaceutiska produkter

 

Kapitel 31:

 

Gödselmedel

 

Kapitel 32:

 

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

 

Kapitel 33:

 

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

 

Kapitel 34:

 

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

 

Kapitel 35:

 

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

 

Kapitel 37:

 

Varor för foto- eller kinobruk

 

Kapitel 38:

 

Diverse kemiska produkter

 
 

utom:

 
 

ex 38.19: giftiga ämnen

 

Kapitel 39:

 

Plaster och plastvaror

 
 

utom:

 
 

ex 39.03: sprängämnen

 

Kapitel 40:

 

Gummi och gummivaror

 
 

utom:

 
 

ex 40.11: skottsäkra däck

 

Kapitel 41:

 

Oberedda hudar och skinn samt läder

 

Kapitel 42:

 

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

 

Kapitel 43:

 

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

 

Kapitel 44:

 

Trä och varor av trä; träkol

 

Kapitel 45:

 

Kork och varor av kork

 

Kapitel 46:

 

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

 

Kapitel 47:

 

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; avfall och förbrukade varor av papper eller papp

 

Kapitel 48:

 

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

 

Kapitel 49:

 

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin

 

Kapitel 65:

 

Huvudbonader och delar till huvudbonader

 

Kapitel 66:

 

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

 

Kapitel 67:

 

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

 

Kapitel 68:

 

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

 

Kapitel 69:

 

Keramiska produkter

 

Kapitel 70:

 

Glas och glasvaror

 

Kapitel 71:

 

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterivaror

 

Kapitel 73:

 

Gjutjärn, järn och stål

 

Kapitel 74:

 

Koppar

 

Kapitel 75:

 

Nickel

 

Kapitel 76:

 

Aluminium

 

Kapitel 77:

 

Magnesium och beryllium

 

Kapitel 78:

 

Bly

 

Kapitel 79:

 

Zink

 

Kapitel 80:

 

Tenn

 

Kapitel 81:

 

Andra oädla metaller

 

Kapitel 82:

 

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall

 
 

utom:

 
 

ex 82.05: verktyg

 
 

ex 82.07: verktyg, delar

 

Kapitel 83:

 

Diverse varor av oädel metall

 

Kapitel 84:

 

Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap

 
 

utom:

 
 

ex 84.06: motorer

 
 

ex 84.08: övriga motorer

 
 

ex 84.45: maskiner

 
 

ex 84.53: datorer

 
 

ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53

 
 

ex 84.59: kärnreaktorer

 

Kapitel 85:

 

Elektriska maskiner och apparater, delar till sådana varor

 
 

utom:

 
 

ex 85.13: teleutrustning

 
 

ex 85.15: transmissionsapparater

 

Kapitel 86:

 

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

 
 

utom:

 
 

ex 86.02: pansarlok, elektriska

 
 

ex 86.03: övriga pansarlok

 
 

ex 86.05: pansarvagnar

 
 

ex 86.06: underhålls- och servicevagnar

 
 

ex 86.07: vagnar

 

Kapitel 87:

 

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till fordon

 
 

utom:

 
 

ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon

 
 

ex 87.01: traktorer

 
 

ex 87.02: militära fordon

 
 

ex 87.03: bärgningsbilar

 
 

ex 87.09: motorcyklar

 
 

ex 87.14: släpfordon

 

Kapitel 89:

 

Fartyg och annan flytande materiel

 
 

utom:

 
 

ex 89.01A: krigsfartyg

 

Kapitel 90:

 

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater

 
 

utom:

 
 

ex 90.05: kikare

 
 

ex 90.13: diverse instrument, laser

 
 

ex 90.14: avståndsmätare

 
 

ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument

 
 

ex 90.11: mikroskop

 
 

ex 90.17: medicinska instrument

 
 

ex 90.18: redskap för sjukgymnastik

 
 

ex 90.19: ortopediska redskap

 
 

ex 90.20: röntgenapparater

 

Kapitel 91:

 

Ur och delar till ur

 

Kapitel 92:

 

Musikinstrument; apparater för inspelning och återgivning av ljud, apparater för inspelning och återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

 

Kapitel 94:

 

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar

 
 

utom:

 
 

ex 94.01A: flygplanssäten

 

Kapitel 95:

 

Varor och produkter av utskärnings- eller pressmaterial

 

Kapitel 96:

 

Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll

 

Kapitel 98:

 

Diverse artiklar

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1227

(Utkom d. 16 dec. 2016.)