20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.

EU rättsområden

Mål C-1/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Mainz — Tyskland) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH mot Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) (Miljö — Förordning (EG) nr 1013/2006 — Artikel 18.1 och 18.4 — Transport av visst avfall — Artikel 3.2 — Obligatorisk information — Avfallsproducentens identitet — Uppgift som utelämnats av mellanhandlaren — Skydd för affärshemligheter)

CELEX62011CA0001

Mål C-417/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione — Italien) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot 3M Italia SpA (Direkt beskattning — Avgörande av pågående förfaranden inför högsta domstolsinstansen i skattemål — Rättsmissbruk — Artikel 4.3 FEU — Friheter som garanteras i fördraget — Icke-diskrimineringsprincipen — Statligt stöd — Skyldighet att säkerställa en effektiv tillämpning av unionsrätten)

CELEX62010CA0417