EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål C-1/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Mainz — Tyskland) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH mot Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) (Miljö — Förordning (EG) nr 1013/2006 — Artikel 18.1 och 18.4 — Transport av visst avfall — Artikel 3.2 — Obligatorisk information — Avfallsproducentens identitet — Uppgift som utelämnats av mellanhandlaren — Skydd för affärshemligheter)

CELEX62011CA0001